الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  38
الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب

انتخاب این عنوان برای این کتاب بدین معناست که کسی که منکر حدیث غدیر و امور وابسته به آن شود، در واقع منکر قرآن، سنت، ادبیات، تاریخ و مجمع علمی شعر عرب شده است چرا ...

مبانی شناخت  53
مبانی شناخت

شناخت از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفته است: ابزارهای شناخت، موانع شناخت، شرایط شناخت و...

وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة و الرد علی شبه المخالفین  76
وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة و الرد علی شبه المخالفین

نویسنده اثبات کرده است که خبرهای واحد علاوه بر فقه، در امور اعتقادی نیز حجیت دارند.

تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد  182
تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد

این اثر در تلاش برای برطرف کردن بخشی از غبار تاریخ کلام امامیه با بررسی جریان ها، شخصیت های تراث و اندیشه های مدرسه کلامی امامیه در بغداد، به تحلیل و تبیین تطورات كلام امامیه ...

خدا و انسان در اندیشه فیلسوفان مسلمان  148
خدا و انسان در اندیشه فیلسوفان مسلمان

علم کلام در مقام تبيين، تثبیت و دفاع از عقاید دینی، به شدت به فلسفه وامدار است. فهم جهان شناسی دینی و شرح روایات اعتقادی معصومین نیز، بدون احاطه به دستاوردهای فیلسوفان و متکلمین ممکن ...

راه راستی (بررسی و نقد باورهای زرتشتیان و باستان ستایان)  919
راه راستی (بررسی و نقد باورهای زرتشتیان و باستان ستایان)

این کتاب، عقاید و تاریخ زرتشتیان و نیز باستان گرایان افراطی را با دید انتقادی نگریسته است.

بازخوانی آموزه بداء  252
بازخوانی آموزه بداء

این اثر حاصل پژوهشی نو با رویکرد تاریخی کلامی در موضوع بداء است.

بازنگاشت نقض  261
بازنگاشت نقض

کتاب نقض از متون کهن فارسی در حوزه مناظرات کلامی و اعتقادی است که حاوی اطلاعات فراوان تاریخی و جغرافیایی از قرن ششم است. این کتاب به نثر امروزی با اندکی چاشنی باستان گرایی برگردانده ...

علم کلام بر اساس تجرید الاعتقاد  336
علم کلام بر اساس تجرید الاعتقاد

کتاب «علم کلام» يک دوره کلام اسلامی را بر مبنای کتاب تجرید الاعتقاد عرضه کرده است. در این کتاب قسمت های اصلی و مهم تر کتاب تجرید الاعتقاد شرح داده شده است.

آشنایی با ادیان آسمانی  232
آشنایی با ادیان آسمانی

این کتاب در شانزده درس، به بیان ادیان زردشت، یهودیت، صابئین و مسیحیت و در نهایت اسلام پرداخته است.

قواعد کلامی (توحید)  443
قواعد کلامی (توحید)

در این کتاب هشت قاعده کلامی مربوط به توحید بررسی شده اند

ایمان در قرآن  609
ایمان در قرآن

از منظر قرآن کریم، ایمان، بنیادی‌ترین اصل اسلامی و مهم‌ترین سرمایه برای کامیابی مادّی و معنوی و حیات طیّبۀ دنیوی و اخروی انسان است. بررسی ابعاد مسئلۀ مهمّ اعتقادی «ایمان در قرآن»، موضوع مباحثی بود که ...

درآمدی بر زبان شناسی تطبیقی قرآن و تورات  510
درآمدی بر زبان شناسی تطبیقی قرآن و تورات

گزارشی از پیشینه زبان شناسی در جهان اسلام، دستاوردهای جدید غربیان در این حوزه و بایسته های پژوهش در جهان امروز، به علاوه نمونه هایی از کاربرد رهیافت های جدید در فهم واژگان قرآن.

صفحه از 4
تعداد موارد : 50