بازدید : 12120

سفينه 31

چکیده : سال انتشار: 1390

نویسنده :

 
بازدید : 9490

سفينه 30

چکیده : سال انتشار: 1390

نویسنده :

 
بازدید : 10814

سفينه 26

چکیده : سال انتشار: 1389

نویسنده :

 
بازدید : 9702

سفينه 28

چکیده : سال انتشار: 1389

نویسنده :

 
بازدید : 13585

سفينه 27

چکیده : سال انتشار: 1389

نویسنده :

 
بازدید : 11687

سفينه 29

چکیده : سال انتشار: 1389

نویسنده :

 
بازدید : 13580

سفينه 22

چکیده : سال انتشار: 1388

نویسنده :

 
بازدید : 6625

تجزيه و تحليل ادبى خطبه حضرت زينب (س) در كوفه‏

چکیده : خطبه حضرت زينب(س) در اجتماع مردم كوفه با حمد و ستايش خدا و معرّفى خود به عنوان دختر پيامبر صلى اللَّه عليه وآله شروع مى‏شود و با توبيخ و سرزنش مردم كوفه ادامه و با همين مضمون خاتمه مى‏يابد. از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید اسماعیل حسینی اجداد
بازدید : 10781

سفينه 24

چکیده : سال انتشار: 1388

نویسنده :

 
بازدید : 9645

سفينه 25

چکیده : سال انتشار: 1388

نویسنده :

 
صفحه از 4
تعداد موارد : 32