بازدید : 13385

سفينه 31

چکیده : سال انتشار: 1390

نویسنده :

 
بازدید : 10867

سفينه 30

چکیده : سال انتشار: 1390

نویسنده :

 
بازدید : 12281

سفينه 26

چکیده : سال انتشار: 1389

نویسنده :

 
بازدید : 11339

سفينه 28

چکیده : سال انتشار: 1389

نویسنده :

 
بازدید : 15472

سفينه 27

چکیده : سال انتشار: 1389

نویسنده :

 
بازدید : 13357

سفينه 29

چکیده : سال انتشار: 1389

نویسنده :

 
بازدید : 15143

سفينه 22

چکیده : سال انتشار: 1388

نویسنده :

 
بازدید : 8019

تجزيه و تحليل ادبى خطبه حضرت زينب (س) در كوفه‏

چکیده : خطبه حضرت زينب(س) در اجتماع مردم كوفه با حمد و ستايش خدا و معرّفى خود به عنوان دختر پيامبر صلى اللَّه عليه وآله شروع مى‏شود و با توبيخ و سرزنش مردم كوفه ادامه و با همين مضمون خاتمه مى‏يابد. از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید اسماعیل حسینی اجداد
بازدید : 12210

سفينه 24

چکیده : سال انتشار: 1388

نویسنده :

 
بازدید : 11445

سفينه 25

چکیده : سال انتشار: 1388

نویسنده :

 
بازدید : 20143

سفينه 23

چکیده : سال انتشار: 1388

نویسنده :

 
بازدید : 10145

سفينه 20

چکیده : سال انتشار: 1387

نویسنده :

 
بازدید : 7756

سفينه 21

چکیده : سال انتشار: 1387

نویسنده :

 
بازدید : 11260

سفينه 19

چکیده : سال انتشار: 1387

نویسنده :

 
بازدید : 9829

سفينه 18

چکیده : سال انتشار: 1387

نویسنده :

 
بازدید : 11843

سفينه 17

چکیده : سال انتشار: 1386

نویسنده :

 
بازدید : 8961

سفينه 15

چکیده : سال انتشار: 1386

نویسنده :

 
بازدید : 9473

سفينه 16

چکیده : سال انتشار: 1386

نویسنده :

 
بازدید : 9710

سفينه 14

چکیده : سال انتشار: 1386

نویسنده :

 
بازدید : 9329

سفينه 13

چکیده : سال انتشار: 1386

نویسنده :

 
بازدید : 9256

سفينه 12

چکیده : سال انتشار: 1386

نویسنده :

 
بازدید : 8979

سفينه 11

چکیده : سال انتشار: 1385

نویسنده :

 
بازدید : 11607

سفينه 06

چکیده : سال انتشار: 1384

نویسنده :

 
بازدید : 8664

سفينه 08

چکیده : سال انتشار: 1385

نویسنده :

 
بازدید : 11686

سفينه 07

چکیده : سال انتشار: 1385

نویسنده :

 
بازدید : 10627

سفينه 09

چکیده : سال انتشار: 1385

نویسنده :

 
بازدید : 8108

سفينه 10

چکیده : سال انتشار: 1385

نویسنده :

 
بازدید : 8393

سفينه 05

چکیده : سال انتشار: 1384

نویسنده :

 
بازدید : 9444

سفينه 03

چکیده : سال انتشار: 1383

نویسنده :

 
بازدید : 8044

سفينه 02

چکیده : سال انتشار: 1383

نویسنده :

 
صفحه از 2
تعداد موارد : 32