کار در نظام طبیعت  324
کار در نظام طبیعت

در پرتو کار و تلاش است که کشاورزى انجام مى ‏یابد، و مواد خوراکى تولید مى ‏شود، و در پرتو کوشش و کار است که ابزارهاى زندگى ساخته مى ‏شود، و بدین سان دیگر نیازهاى انسانى. بدین جهت کار به صورت یک ضرورت براى انسان درآمده ...

دادگاه و قاضى در آرمانشهر رضوى(ع)  354
دادگاه و قاضى در آرمانشهر رضوى(ع)

عدالت و داورى در دادگاهها، از تعالیم و قوانین بسیار ارزشمند اسلام است، و دادگاه‏هاى اسلامى ویژگى ‏هایى دارد که در کمتر دادگاهى در سراسر جامعه‏ ها دیده شده است.در نهج البلاغه شاید بیشترین تاکیدها بر عدالت قضایى شده باشد.

خصوصى سازى یا عمومى سازى  278
خصوصى سازى یا عمومى سازى

این سخن امام بخشى از نامه امام رضا(ع) به مأمون است درباره ویژگى‏هاى اسلام ناب و خالص. در این حکمت تولاّها و تبراهایى یاد شده است که از شرایط اسلام ناب است، و این یکى از تبرّاها (و بیزارى جستن‏ها) است. از جمله بیزارى جستن‏ها ...

محدودیت سود بازرگانى  341
محدودیت سود بازرگانى

داد و ستد، به عنوان یک نیاز اقتصادى در آیین اسلام پذیرفته شده است، و این نظریه که: فروشندگان چیزى بر کالاها نمى‏افزایند، و سودى که مى‏گیرند نادرست است، مردود مى‏باشد؛ زیرا تردید بردار نیست که هزینه کالا در کارخانه و همان کالا در فروشگاه ...

استثمار و بهره‏ کشى  329
استثمار و بهره‏ کشى

استثمار و بهره‏کشى از دسترنج کارگران و کشاورزان، و کم بها دادن به کار و کالاى آنان، شیوه نظام‏هاى سرمایه دارى و خائنان به حقوق عمومى است.

انحصارطلبى و ویژه سازى  339
انحصارطلبى و ویژه سازى

پس از بیزارى و برائت از ظالمان به حقوق آل محمد(ص) و... بیزارى از «اهل استئثار» ذکر شده است؛یعنى انحصارطلبان و کسانى که اموال و منابع عمومى ثرت جامعه را که باید در دسترس همگان باشد، ویژه خود و نزدیکان خویش مى‏سازند، و دست توده‏ها ...

نظافت و بهداشت  501
نظافت و بهداشت

با توجه به مشکلات زندگى‏هاى گذشته، و کمبود آب، و نبود وسائل بهره بردارى از آبهاى زیرزمینى و سدها و موتورهاى پمپاژ، مطرح ساختن حمام رفتن روز در میان از اهمیت بسزایى برخوردار است. در آن دوران، و وضعیت جغرافیایى عربستان، تأکید به رعایت بهداشت ...

عطر و بوى خوش  325
عطر و بوى خوش

امور مادى نیز مى‏تواند در گسست ناپذیرى روابط گروهى، و ایجاد جاذبه در معاشرتها مؤثر باشد. از جاذبه‏هاى مادى، تمیزى، آراستگى ظاهرى، بوى خوش، و بهره‏گیرى از انواع عطرها است. و این از جمله حقوق اجتماعى است که انسان آنگاه که در جامعه گام مى‏گذارد ...

قلمرو مسئولیت دولت  353
قلمرو مسئولیت دولت

درباره امت محمد(ص) و حکومتى که بر ایشان دارى از خدا بترس، چه تو کارهاى مسلمانان را ضایع کرده‏اى، و کار را به دست کسانى سپرده‏اى که به غیر حکم خداى بزرگ داورى مى‏کنند، و خود در این سرزمین ماندگار شده و خانه هجرت و ...

عقل‏گرایى و تربیت پذیرى  390
عقل‏گرایى و تربیت پذیرى

اخلاق‏هاى نیک، و سرشتهاى انسانى نیز عقل را بارور مى‏کند و به کمال مى‏رساند، و هر یک در دیگر تاثیرى اصولى دارد. بنابراین روشن است که خوى و خصلت‏هاى انسانى، و بهنجارى‏هاى روانى زمینه رشد و تکامل عقل آدمى است، و عقل در بستر روان‏هاى ...

در کنار خدمتگزاران  323
در کنار خدمتگزاران

امام بزرگ، حتى در آن حالت مسمومیت که تار و پود وجود او را متلاشى ساخته بود، و لحظاتى بعد به زندگى او پایان بخشید، در اندیشه انسان‏هاست، و در اندیشه پاسدارى از خدمتگزاران.

حقوق انسان  371
حقوق انسان

نامه‏اى از نیشابور به مأمون رسید (به این مضمون): مردى مجوسى (زردشتى) هنگام مرگ وصیت کرده است که مال زیادى را (از اموال او) میان بینوایان و تهیدستان تقسیم کنند. قاضى نیشابور آن اموال را میان مسلمانان تقسیم کرده است.

کرامت انسانى  385
کرامت انسانى

سخن امام، در اوج کرامت انسان و ارزش‏هاى انسانى قرار دارد، و ارزش‏هاى مالى را نفى مى‏کند. امام رضا(ع) اجازه نمى‏دهد آزادى فرزند انسانى اگر چه ذمّى و کافر باشد، با امور مادى معاوضه گردد، و کرامت و منزلت انسان به بهانه این که گرسنه ...

درآمدهاى نامشروع  313
درآمدهاى نامشروع

امام بزرگ انسان، در این کلام از گناهان کبیره سخن مى ‏گوید (یعنى گناهانى که کیفر آنها دوزخ است). شیوه‏ هاى درآمد نامشروع، و گردآورى ثروتهاى حرام نیز از گناهان کبیره شمرده شده است، و برخى از این گناهان اقتصادى را همسان بدترین گناهان چون ...

صفحه از 4
تعداد موارد : 48