در این حدیث که ثقلین ذکر شده، پیامبر(ص) به محبت اهل بیتش سفارش کرده است.

رسول خدا(ص) چشمه ای از جایگاه اهل بیت(ع) را به حذیفه نشان داد.

وقتی که امام حسن(ع) به پرسش های شخصی از امام علی(ع) جواب داد، آن شخص به وصایت تمام امامان(ع) گواهی داد. آن شخص خضر بود.

رسول خدا(ص) عترت خود را تمام امامان(ع) معرفی کرد.

در این روایت، پیامبر(ص) اهل بیت خود را تعیین کرد.

پیامبر(ص) تعداد امامان(ع) را دوازده تن ذکر کرد.

یوسف برای رهایی از زندان خداوند را به حق اهل بیت(ع) قسم داد

شأن نزول آیه تطهیر

پیامبر(ص) از اینکه امام حسن و امام حسین (ع) در خردسالی دستبند تجملاتی داشته باشند ناخوش داشت و...

در این حدیث اهل بیت پیامبر(ص) به عنوان امانت در دست مؤمنان معرفی شده اند.

رسول گرامی اسلام(ص) محبت اهل بیتش را مایه همنشینی در بهشت با آنها می خواند.

فخر رازی به عنوان عالمی سنی مذهب، ماجرای مباهله را نقل می کند.

امام صادق(ع) در این حدیث، وجوب پیروی از امامان، یکی پس از دیگری را واجب دانسته است.

امام کاظم(ع) ثابت کرد که هرچند رسول خدا(ص) نسل پسری ندارد اما امامان(ع) از ذریه ی او به حساب می آیند.

امام رضا(ع) در حضور مأمون و جمعی از علما، حقانیت اهل بیت(ع) را با آیات قرآن نشان داد.

ماجرای مباهله از فقضایای مهم تاریخی است که علاوه بر نشان دادن حقانیت پیامبر اسلام(ع)، جانشینی و ولایت امام علی(ع) نیز از آن استفاده می شود.

حضرت فاطمه(س) لوحی را که خداوند به رسول خدا(ص) داده بود که برآن نام اهل بیت(ع) وجود داشت، نشان جابر داده است.

رسول گرامی اسلام(ص) در این حدیث نشان داده است که اهل بیت او چه کسانی هستند.

امام باقر(ع) در حضور هشام بن عبدالملک حکومت و هدایت اهل بیت(ع) و امتداد آن را به همگان گوشزد فرمود.

ماجرای حدیث سلسلة الذهب

امام رضا(ع) در مناظره ای نشان داد که «آل پیامبر» شامل تمام امت نمی شود.

این حدیث نشان می دهد که مروت اهل بیت(ع) بسیار بالاست.

پیامبر اکرم(ص) مطالبی برای امام علی(ع) فرمود و از او خواست تا برای امامان بعد از خود بنویسد.

هنگامی که مردم در نیشابور از امام رضا(ع) درخواست حدیث کردند، کلمه ی توحید را به عنوان حصن مطرح فرمود اما شرط آن را ولایت اهل بیت(ع) ذکر کرد.

سید بن طاووس ماجرای مباهله را نسبتا مفصل تر و جامع تر نقل کرده است.