هفت چیز اختصاصی خداوند به پیامبر اسلام(ص) و امت او در این حدیث آمده است.

بهشت بر همه آفریدگانم حرام است تا آن گاه که [نخست] محمّد و امّت او، بِدان در آیند

با دعای پیامبر(ص) بخشی از عذاب امتش برداشته شده است اما آزمایش همچنان ادامه دارد.

رسول گرامی اسلام(ص) در مورد فتنه و ارتداد پس از خود، پیشگویی کرده است.

در این حدیث رسول گرامی اسلام(ص) فرقه های مسلمانان پس از خود را گوشزد کرده است.

صحبت حضرت موسی(ع) با خداوند در باره امت آخر الزمان

سدیر صیرفی شدت گریه ی امام صادق(ع) را نقل می کند که از انحراف مسلمانان در عصر غیبت می گریست.

در این حدیث، ده دلیل ذکر شده که خداوند امت پیامبر اسلام(ص) را بر دیگر امتها برتری داده است.

امت پیامبر اسلام(ص) برتر از تمامی امت های دیگر

رسول گرامی اسلام(ص) به گرفتاری امتش پس از خود به هواهای نفسانی تصریح کرده است.

رسول خدا(ص) از میان فرقه های مختلف اسلامی، تنها یک فرقه را نجات یافته معرفی کرده است.

در این ماجرا خداوند به حضرت عیسی(ع) بشارت ظهور پیامبر اسلام(ص) را داده است.

ویژگی های امت پیامبر اسلام(ص) در این قضیه بیان شده است.