بازدید : 463

بازکاوی موضوع تقوا در نهج‌البلاغه براساس اصول ادب

چکیده : تعامل به‌عنوان یک اصطلاح در حوزة زبان­شناسی اجتماعی مترادف با رابطة کلامی است که فهم گفتگو در آن مستلزم توجه به عوامل بیرونی و درونی است. ادب راهبردی مرتبط با تعامل است که در آن از وجهة افراد و حفظ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا افضلی
پديدآورنده : سپیده عبدالکریمی
بازدید : 341

تحلیل مفهوم شیطان در خطبۀ هفتم نهج‌البلاغه براساس نظریۀ آمیختگی مفهومی

چکیده : تجسم شیطان و تصویرسازی از این مفهوم در قالب پدیده­های عینی و محسوس در روایات دینی بسیار به چشم می­خورد و این پدیده به شکلی برجسته و تأمل برانگیز در خطبۀ هفتم نهج‌البلاغه متجلی شده است که با مطالعه و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر مرادیان قبادی
بازدید : 267

تبیین منظومه فکری و تمدّنی امام علی(ع) در اِعمال آموزه امت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

چکیده : تبیین مفهوم و نقش امت براساس مجموعه فرمایشات علمی و سیره عملی امام علی(ع) در فرآیند ساخت تمدن اسلامی، نقطه عزیمت این نوشتار است تا وانماید که این نظریه چه ظرفیت‌هایی در باروری تمدن‌سازی دارد. سؤال پژوهش این است که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اصغر منتظرالقائم
پديدآورنده : زهرا سادات کشاورز
بازدید : 248

تبیین و نقد معیارهای رهبری از دیدگاه ‌مجاهدین خلق با تأکید بر خطبههای 17 و 207 نهج‌البلاغه

چکیده : نهج‌البلاغه به‌رغم جایگاه والا در امر بلاغت، مضامین سیاسی‌ـ‌اجتماعی سرشاری دارد؛ ازهمین‌رو مورد توجه احزاب سیاسی و تشکل‌های اجتماعی بوده است. در کنار بهره‌های سودمند و بهینه از این اثر، با برداشت‌های ناصوابی مواجهیم که برخی گروه‌ها جهت تحقق آمال ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا کریمی
پديدآورنده : یحیی میرحسینی
بازدید : 308

درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه

چکیده : از عبارات پراستناد و مشهور نهج‌البلاغه عباراتی است که به عنوان نامۀ هفتاد و هفتم شناخته می‌شود. بر پایۀ گزارش‌های تاریخی، این متن که خطابش متوجه ابن‌عباس است، باید توصیه‌ای شفاهی باشد که امام علی(ع) در زمان اعزام او برای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مجتهدی
پديدآورنده : حمیدرضا ثنایی
پديدآورنده : حنانه سادات زهرائی
بازدید : 222

واکاوی پدیده معنا در بخش‌هایی از نهج‌البلاغه با رویکرد معناشناسی چارچوب فیلمور

چکیده : در متنی چون نهج‌البلاغه که به انگیزه گردآوری سخنان بلیغ و حکیمانه امام علی علیه‌السلام شکل گرفته است، معنا به‌عنوان سازه اصلی متن بعد از الفاظ و واژگان آن قرار دارد. سازوکارهای مختلفی برای درک و شناخت فرایند تولید معنا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد قرایی سلطان آبادی
بازدید : 227

نقش آسیب‌های دنیاگرایی در تربیت معنوی از منظر نهج‌البلاغه

چکیده : ازجمله روش‌های شناخت آسیب‌ها و موانع تربیت معنوی، عمل به دستورالعمل‌ها و سفارش‌های امام علی(ع) است که خود پله‌های بالاترین درجات کمال و معنویت را پیموده و آسیب‌ها و موانع آن را به وجه احسن از سر راه خود زدوده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن ورمزیار
پديدآورنده : علی حسین احتشامی
پديدآورنده : منصور خوشخوئی