مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات
پديدآورنده : حسین کریمی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1387ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 131
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات

نویسنده با ده طریق، اعتبار زیارت عاشورا را نشان داده است

نویسنده با ده طریق، اعتبار زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام را نشان داده است:

ـ روش روایی و رجالی. اعتبار یک یک راویان در سند زیارت عاشورا نشان داده شده است.

ـ اثبات اعتبار متن از راه قرائن مفید علم یا اطمینان به صدور متن.

ـ از راه قاعده تسامح در مستحبات با پشتوانه ی احادیث صحیح.

ـ اثبات اعتبار با اجماع قولی و عملی فقهای امامیه و سیره ی متشرعه.

ـ از راه علو متن.

ـ از طریق برکات و ثمرات مترتب بر خواندن این زیارت.

ـ اثبات با اسناد تاریخی.

ـ  از راه شهرت روایی و عملی.

ـ مکاشفات.

ـ رؤیاهای صادق.

دو راه آخر مبنی بر حجیت خواب و مکاشفات غیرمعصوم است که نویسنده به عنوان مؤید از آنها استفاده کرده است.

موارد فوق در بخش نخست کتاب تبیین شده اند. در بخش دوم کتاب به امور گوناگون در مورد زیارت عاشورا و دیگر امور مربوط، پرداخته است؛ از جمله:

یک) اجازه ی روایی برای بررسی سند.

دو) بحثی در باره بنی امیه و لعن آنان.

سه) حکم غسل برای زیارت عاشورا.

چهار) آمار شهدای کربلا.

پنج) اسباب و اهداف نهضت عاشورا.

در پایان کتاب، سه متن زیارت عاشورا نقل شده است.