مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : امام حسین(ع) از زبان استاد شهید مرتضی مطهری
پديدآورنده : عباس عزیزی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات صلاة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 415
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امام حسین(ع) از زبان استاد شهید مرتضی مطهری

در این کتاب سخنان امام حسین(ع) از آثار شهید مطهری گردآوری و دسته بندی شده است.

نویسنده کتاب با الهام از این سخن فقیه فرزانه حضرت امام خمینی رحمه الله که آثار استاد شهید مطهری را از مهمترین آثار اسلامی دانسته، استخراج نظرات آن استاد شهید و تدوین و تبویب مجموعه آثار ایشان درباره امام حسین(ع) را سرلوحه کار خویش قرار داده است. این اثر از بیست و پنج فصل تشکیل شده که عناوین آن عبارت اند از:

فضایل امام حسین(ع)، فلسفه قیام امام حسین(ع)، آگاهی و اشتیاق امام حسین(ع) به جهاد و شهادت، شخصیت حماسی حسین(ع)، کربلا تجلی گاه فضائل اخلاقی، نماز و عبادت امام حسین(ع)، خصایص و فضایل اصحاب و یاران امام حسین(ع)، فضایل و مصایب خاندان ابی عبدالله الحسین(ع)، ویژگی های پیام و شعارهای نهضت حسینی، مقایسه شرایط زمانی امام حسن(ع) با امام حسین(ع)، مقایسه مقتضیات و شرایط زمان امام حسین(ع) با سایر ائمه، مقایسه نهضت امام حسین(ع) با سایر نهضت ها، تحلیل ماهیت نهضت و حادثه عاشورا، ویژگی های مکتب حسینی، درس های نهضت عاشورا، رمز جاودانگی نهضت حسینی، فلسفه گریستن بر مصایب حسین(ع)، تأثیر خون در اشاعه نهضت حسین(ع)، تاثیر و نقش زنان در حادثه کربلا، نقش امام سجاد در تبلیغ نهضت عاشورا، جنبه های گوناگون تبلیغ در نهضت حسین، بررسی شخصیت پلید قاتلین حسین بن علی(ع)، آثار و نتایج نهضت حسین(ع)، تحریفات عاشورا و فلسفه احیاء فرهنگ عاشورا و اقامه سنّت عزاداری.