مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : زندگانی امام حسین(ع)
پديدآورنده : زین العابدین رهنما
محل نشر : تهران
ناشر : زوار
نوبت چاپ : هیجدهم
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه : 294 + 464
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

زندگانی امام حسین(ع)

شبیه رمان به تحلیل و توصیف زندگانی امام حسین(ع) و قیام عاشورا پرداخته است.

این کتاب با ساختاری شبیه کتابهای رمان، گاهی با تفصیل و زمانی به صورت خلاصه و گاهی همراه با تعابیری احساسی و حماسی و ادبی، به تحلیل و توصیف زندگانی امام حسین(ع) و قیام عاشورا پرداخته است.

کتاب با مقدمه ای مفصل که بیشتر از شرح زندگی امام حسین(ع) به نظر می رسد، به بررسی حوادث تاریخی صدر اسلام و خلفای نخستین و فتوحات اسلامی و دوران خلفای سفیانیان پرداخته است.

این کتاب دو جلدی در یک جلد طبع گردیده است. جلد اول آن دارای ۳۸ فصل و جلد دوم دارای ۶۸ فصل است.

برخی عناوین مهم جلد اول عبارت اند از: تحلیل و گزارش فتوحات اسلامی و حمله مسلمانان به ایران و علل و عوامل شکست ساسانیان و قوّت مسلمانان، تحلیل اوصاف یزید، شهادت حجر بن عدی و یارانش، سیاست ها و شیطنت های معاویه و اوصاف شامات، شرح تفصیلی ماجرای عشق یزید به ارینب و دسیسه طلاق او از شوهرش عبدالله، داستان شهربانو، داستان تولد و نوجوانی امام حسین(ع) ادامه گزارش جنگهای مسلمانان و ایران در زمان یزدگرد سوم.

عناوین مهم جلد دوم بدین قرار است: خلافت عمر و ماجرای قتل او، خلافت عثمان و شیوه حکومت و داستان کشته شدن او، تشریح ابعاد مختلف سیاسی و نظامی و فرهنگی دوران و خلافت علی(ع)، تاریخ سلطه معاویه و تشریح ابعاد دوران خلافت معاویه و نیرنگ ها و جنایات او تا مرگش، حکومت یزید، تاریخ قیام امام حسین(ع) از ابتدا و مدینه و فرستادن قاصد به سوی کوفه، حوادث عاشورا و اسارت خاندان عصمت و وقایع پس از عاشورا تا مجلس یزید در شام.

نویسنده در پایان کتاب نتیجه گیری عبرت آمیزی آورده است درباره سرانجام پیروزی حق و زندگی جاودانی امام حسین(ع) و لعنت و بدنامی جاودانی یزید و باطل.

  • کتاب گویا «زندگانی امام حسین (ع)»، قسمت اول (دانلود)