نیکوکاری

احسان به دیگران از صفات پسندیده است

آیت‌الله محمدی ری شهری در جلسه درس خارج فقه با بیان اینکه رفع نیاز دیگران ادای حق است، گفت: احسان ...

مدل «احسان - سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی

احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد نظریۀ محبت ...

آغازهفته احسان و نيكوكاري

14 اسفند، طوبي لِمَن أحسَنَ إلَي الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ : خوشا به حال آن كه به بندگان خدا نيكي ...