نیکوکاری

546 - حق‌گویی (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ و إن عَزّ‌. در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان ...

545 - ترک احسان نابجا (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. در جلسات قبل گذشت که درباره ترک نیکی به کسی که ...

544 - ترک احسان نابجا (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. بحث در تبیین این فراز نورانی بود که طبق آن ترک ...

احسان به دیگران از صفات پسندیده است

آیت‌الله محمدی ری شهری در جلسه درس خارج فقه با بیان اینکه رفع نیاز دیگران ادای حق است، گفت: احسان ...

543 - ترک احسان نابجا (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. صحبت در جمع‌بندی روایات مربوط به احسان کردن به کسانی بود ...

542 - ترک احسان نابجا (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی به اینجا رسید که آیا ...

541 - ترک احسان نابجا ‌ (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. در تبیین این فراز نورانی که ترک احسان به کسی که ...

540- ترک احسان نابجا ‌ (۲)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود که ...

مدل «احسان - سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی

احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد نظریۀ محبت ...

آغازهفته احسان و نيكوكاري

14 اسفند، طوبي لِمَن أحسَنَ إلَي الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ : خوشا به حال آن كه به بندگان خدا نيكي ...

هفته احسان و نیکوکاری

احادیثی به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری