فداکاری امام علی(ع) در جنگ احد

امام علی(ع) در سخت ترین شرایط در جنگ احد، رسول خدا(ص) را تنها نگذاشت یعنی زمانی که اصحاب، صحنه را ...

از خود گذشتگی

پس از تقسیم اموال و لباس از سوی رسول خدا(ص)، فقیری دیر رسید و تنها کسی که حاضر شد سهم ...

انفاق همه چیز خود

این حدیث نشان می دهد که امام علی(ع) هر آنچه داشت در راه خدا انفاق کرد.

ترجیح مهمان بر فرزند

به دلیل اینکه رسول خدا(ص) غذایی برای مهمانش نداشت، امام علی(ع) مهمان را به منزل برد و با تنها غذایی ...

کمک به نیازمند در اوج نیاز

وقتی که امام علی(ع) دانست که دو روز است که خانواده اش چیزی برای خوردن ندارند، برای تهیه ی غذا ...

پاداش ایثار

هنگامی که امام علی(ع) لباس مورد نیازش را به فقیری داد، خداوند برای او لباسی فاخر در بهشت در نظر ...

ایثار پیامبر اکرم(ص)

هنگامی که خداوند درجه ای از درجات رسول اکرم(ص) را که به سبب ایثارش را نشان موسی داد، موسی تحمل ...

ایثار سبب شفاعت

معصیت کار به سبب ایثار آب در حال نیاز شدید به آن، در قیامت نجات می یابد.

ایثار اهل بیت(ع)

ماجرای بخشش افطاری خانواده ی امام علی(ع) سه روز پیاپی، در این حدیث آمده است.

ایثار جان برای رسول خدا(ص)

مشرکان برنامه ریزی کردند تا در نیمه های شب، به پیامبر(ص) در بسترش هجوم برند تا او را به قتل ...

انواع ايثار

ایثار چه انواعی دارد؟

عوامل ايثار

عوامل ايثار چیست؟

آثار ايثار

ایثار چه آثاری در پی دارد؟

آداب ايثار

آیا ایثار آدابی خاص دارد؟

سخنى درباره آداب و احكام طبابت

ايثار ، مصدر است از ريشه «اثر» و در لغت ، به معناى «تقديم الشى ء (مقدّم داشتن چيزى)» است ...

ایثار

ايثار ، مصدر است از ريشه «أثر» و در لغت ، به معناى «تقديم الشى ء (مقدّم داشتن چيزى)» است... ...