خودداری از مجازات مخالف پیش از اقدام عملی

به صرف اتهام نمی توان کسی را دستگیر و زندانی کرد.

مجازات پیش از جرم

امام علی(ع) به صرف اتهام کسی به کار خلاف، او را مجازات نمی کرد.

نهی از مجازات پیش از جرم

امام علی(ع) می دانست که طلحه و زبیر میخواهند فتنه کنند اما حاضر به مجازات آنها نشد.

رفتار امام علی(ع) با مفسد اقتصادی

وقتی که امام علی(ع) خبر شد که مسئول بازار اهواز، به اموال خیانت کرده، مجازات سنگینی برایش در نظر گرفت. ...

معامله خداوند با گنهكاران

اى فرزند آدم، هنگامى كه ببينى پروردگارت پى در پى نعمتهايى را بر تو مىفرستد در حالى كه تو معصيت ...

خطر کوچک شمردن گناه

نماینده مجلس خبرگان رهبری کوچک شمردن گناه را جرأت یافتن بر خدا و نافرمانی از او دانست و گفت: بدترین ...

بدتر از ارتکاب گناه

گاهی هم گنهکاران، از روی عناد و لجاجت و ستیزه جویی با مکتب انبیا و دین الهی و ارزشهای اخلاقی ...

پرهیز از طعام؛ آری! دوری از گناه؛ نه!

هم غذاهای مسموم و خراب، به بدن و سلامتی ما آسیب می زند، هم حرفهای زشت، اعمال بد و گناهان ...

مصيبت هاى خود كرده

آیا گرفتاری ها و مصائبی که به افراد گناه کار آگاه، می رسد، نتیجه عمل خودشان است؟

اقسام مصيبت هاى خودكرده

مصیبت هایی که در اثر گناه شخص می رسد چند قسم است؟

تخفیف مجازات کافران

چه دلایل نقلی، بر تخفیف مجازات کفاری که اعمال نیک با نیت خیر انجام می دهند، وجود دارد؟

تناقض میان نقل های بخشش گناهان و مجازات گناهکار

روایاتی می گویند: قطره ای اشک برای امام حسین(ع) سبب آمرزیده شدن همه ی گناهان می شود. از سوی دیگر ...