تحلیل مفهوم واژه ثقه نزد محدثان و رجالیان متقدم شیعه و جایگاه مذهب در آن

از آن جا که کشف وثاقت راوی یا عدم وثاقت وی رسالت اصلی محدثان و دانشمندان علم رجال بوده است، ...

بازپژوهی حیات شخصی ابو‌العباس نجاشی

کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعة اثر ابو‌العباس احمد‌بن‌علی نجاشی مشهور به رجال نجاشی مهم‌ترین اثر فهرستی و رجالی امامیه است. ...

واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی

نجاشی و شیخ طوسی از رجالیان مشهور شیعه هستند، بعد از تاسیس مدرسه حلّه و اعتبارسنجی حدیث بر پایه سند، ...

نجاشی، راوی شناس بزرگ

این کتاب، شامل بررسی شرح حال نجاشی، صاحب کتاب رجال النجاشی است.

کارکرد فهرست‌های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی (مطالعۀ موردی: کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی

دستیابی به میراث مکتوب و کهن علمی به دلیل فواید متعددی که دارد امری مهم و البته سخت و پیچیده ...

بررسی تطبیقی روش ابن غضایری، شیخ طوسی و نجاشی در تعامل با راویان غیر امامی

مذهب رواي كاركردهاي متفاوتي در حوزه حديث شيعه دارد. يكي از كاركردها در عرصه رجال و رواي شناسي است. رجاليان ...

مقايسه ديدگاه‌های رجالی ابن غضائری و نجاشی

ابن غضائری و نجاشی از عالمان رجالی دوران متقدم به شمار می‌آيند که آرايشان در ميان عالمان دوران متأخر تأثير ...

فهرست اسماء مؤلفی الشيعه

اين مقاله به بررسی تحليلی کتاب احمد بن علی بن عباس نجاشی، از رجاليان معروف شيعه پرداخته و با توجه ...

بررسی جایگاه آل بویه در فهرست ها؛ از نجاشی تا منتجب الدین

آل بابویه از جمله مهمترین و اثرگذارترین خاندان های علمی ایرانی در تاریخ تشیع است. این خاندان آثار ارزشمندی در ...

نجاشى

شاعر قرن نخست

نجاشى

شاعر قرن نخست هجری

روش و عملكرد عمومى نجاشى در فهرست

احمد بن على بن احمد بن عباس نجاشى (م ۴۵۰ق) از فهرست نگاران مهم شيعه و فهرست او از قديمى ...

روش نجاشى در نقد رجال

احمد بن على نجاشى (م۴۵۰ق) از صاحب نامان دانش رجال و پديدآورنده يكى از نخستين و مهم ترين آثار رجالى ...

داوري در باب تعارض آراي نجاشي و دیگر رجال شناسان متقدم شیعه

تعارض آراى رجال شناسان درباره راويان احاديث ، از جمله مباحث مطرح در كتابهاى رجالى و اصولى است . آنان ...