محمد کاظم رحمان ستایش

معاصر

شروع به تحصیل دروس حوزوی: سال 1360  شرکت در  دروس حضرات آیت الله سید علی اصغر دستغیب و استاد شیخ علی موحد تا اتمام لمعتین و اصول فقه در شیراز مهاجرت  به قم: سال تحصیلی 63 تا 64 و تحصیل در مدرسه امام مهدی (عج) زیر نظر آیت الله العظمی گلپایگانی به مدت یکسالشرکت در دروس سطح عالی نزد اساتید برجسته حوزه آقایان شیخ علی پناه اشتهاردی، وجدانی فخر، اعتمادی، پایانی، ستوده، روشنی، تا سال 1366شرکت در درس فلسفه آقایان: روشنی، انصاری شیرازی، حسن زاده آملی شرکت در درس خارج فقه و اصول از سال 1366 

فعالیت های پژوهشی

1371 همکاری با معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری1374 مشارکت در راه اندازی پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات و همکاری مستمر با این پژوهشکده تا سال 1380 . مدیریت گروه پژوهشی، تاسیس و مدیریت کتابخانه تخصصی فقه وحقوقدعوت به همکاری از سال 1377 با مرکز تحقیقات دار الحدیث به عنوان مدیر گروه رجال سال 1378 معاونت پژوهشی و آموزشی این مرکز تا کنون ، همکاری با موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در طول سال های 1381 و 1382 ، مدیریت و راه اندازی واحد پژوهش های گفتاری

آثاری و محصولات مختلفی که با نظارت یا راهنمایی یا مشاوره ایشان تدوین شده است:

1. راهنما ا مشاوره حدود 20 پاان نامه کارشناس ارشد در مراکز مختلف آموزشی

2. اشراف/ معجم مصطلحات الرجال و الدرایة / دار الحدیث

3. نظارت/ دانش رجال از دیدگاه اهل سنت/ دار الحدیث

4. نظارت/ مأخذ شناسی رجال شیعه/ دار الحدیث

5. جهود الشیخ المفید و مصادره الفقهیه/ بازنویسی دو فصل آن/ دفتر تبلیغات

6. گفتگوهای فلسفه فقه/ شرکت در گفتگوها/ دفتر تبلیغات 

کتب: ‏ 

1. قانون دیات و مقتضیات زمان (کار گروهی) / تهران مرکز تحقیقات استراتژیک / 1376

2. حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شعه (با همکاری آقای صفری فروشان) / تهران مرکز تحقیقات استراتژیک / 1376

3. بازشناسی منابع رجال شیعه (با همکاری محمد رضا جدیدی نژاد) / دار الحدیث / 1383

4. آشنایی با کتب رجال شیعه / دانشکده علوم حدیث / 1383

5. آشنایی با کلیات علم رجال /دانشکده علوم حدیث / 1383

6. مستند تحریر الوسیله (کار گروهی) / موسسه تنظیم و نشر / 1382

7. قاموس الفاظ فقه شیعه (کار گروهی) / پژوهشکده فقه و حقوق / 1379

8. الوجیزه فی علم الرجال (مجلسی) / ارشاد / 1378

9. الاصول فی علم الاصول (ایروانی) / دفتر تبلیغات / 1379

10. الفوائد الرجالیه (کجوری) / دار الحدیث / 1383

11. الفوائد الرجالیه (بیرجندی) / دار الحدیث / 1384

12. القوامیس (دربندی) / دار الحدیث / 1382

13. رسائل فی ولایه الفقیه / دفتر تبلیغات / 1384

مقالات:

1. ارزیابی دانش اصول از گذشته تا کنون / پایگاه حوزه / 96 و 97

2. فرایند تاریخی اندیشه ولایت فقیه / حضور / 34

3. مصادر غیبت در فهرست نجاشی / فصلنامه موعود / 3 

4. کمال الدین و تمام النعمه / فصلنامه موعود / پیش شماره / 2 

5. بیت المال، تاریخچه، نهاد بیت المال / دانشنامه جهان اسلام

6. درآمدهای بیت المال ، مصارف / دانشنامه جهان اسلام

7. تداخل اسباب / دانشنامه جهان اسلام

8. تجسس / دانشنامه جهان اسلام

9. تسعیر / دانشنامه جهان اسلام

10. تقلید / دانشنامه جهان اسلام

11. تلفیق / دانشنامه جهان اسلام

12. تهذیب الکمال / دانشنامه جهان اسلام

13. جامع احادیث الشیعه / دانشنامه جهان اسلام

14. جمعه / دانشنامه جهان اسلام

15. دور التعرف علی الموضوع فی عملیه الاستنباط / کنگره زمان و مکان / 1375

16. حدود و حقوق فردی در حکومت اسلامی / کنگره اندیشه حکومت / 1379

17. جوامع حدیثی شیعه و بحار الانوار / کنگره علامه مجلسی / 1378

18. روایات امام علی علیه السلام / دانشنامه امام علی علیه السلام / 1381

19. مسند امام علی علیه السلام (قبانچی) / دانشنامه امام علی علیه السلام / 1381

20. مسند امام علی علیه السلام (اوزیک) / دانشنامه امام علی علیه السلام / 1381

21. بررسی کلی روایات حضرت عبد العظیم / کنگره حضرت عبد العظیم / 1382

22. مردم سالاری دینی از دیدگاه نائینی / همایش بین المللی مردم سالاری دینی / 1382

23. محدثه بودن حضرت فاطمه علیها سلام / دانشنامه فاطمی / 1383

24. حدیث مقارن (جزوه) / موسسه آموزش مذاهب اسلامی 

25. رجال مقارن (جزوه) / موسسه آموزش مذاهب اسلامی

26. اندیشه های حدیثی امام خمینی (جزوه) / موسسه تنظیم و نشر آثار امام

27. آشنایی با علم رجال (جزوه) / دانشکده علوم حدیث / 1383

28. آشنایی با تاریخ حدیث (جزوه) / دانشکده علوم حدیث / 1383

29. جایگاه دلیل عقل در استنباط احکام شرعی از دیدگاه شهید صدر (چاپ نشده)

30. نقد مجله فقه (چاپ نشده)

31. دور الدلیل العقل فیعملیه الاستنباط (پایان نامه سطح 3) / حوزه علمیه / 1382

32. حجة خبر الواحد فی الموضوعات (پایان نامه سطح 4 مدارج) / حوزه علمیه / 1383

33. حجة الخبر الواحد ف الاحکام و الموضوعات (پایان نامه سطح 4 مدارک علم) حوزه علمه قم 1384. 34. الامام الخمن و علوم الحدث / فقه اهل بت، ش 42. 

همکاری با مراکز و نهادها:

1. پژوهش و مدیریت پژوهشی / مرکز تحقیقات استراتژیک / 4 سال

2. پژوهش و مدیریت پژوهشی / پژوهشکده فقه و حقوق / 7 سال

3. پژوهش و مدیریت پژوهشی / مرکز تحقیقات دار الحدیث / 8 سال

4. پژوهش و مدیریت پژوهشی / موسسه تنظیم و نشر آثار امام / 3 سال


 محمد کاظم رحمان ستایش