بازدید : 10309

فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

چکیده : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده :

 جانشين سردبير : سید محمدکاظم طباطبایی
مدير مسئول : محمد محمدی ری شهری
صاحب امتياز : دانشگاه قرآن و حدیث
ويراستار : محمد قنبری
مدير اجرايى : محمد کریم صالحی
بازدید : 406

پاسخ های نامتعارف معصومان؛ گونه ها، کارکردها

چکیده : وظیفه هدایت گری امامان علیهم السلام در نظام آفرینش اقتضا می‌کند که گاه از شیوه‌ها و پاسخ‌های نامتعارف استفاده کنند. ممکن است برخی از پاسخ ها با آموزه‌های دینی و یا داشته های علمی قطعی تنافی داشته باشند از این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : یاسین پور علی
پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی
بازدید : 355

هم‌سنجی مفهوم حدیثی «ازدیاد ایمان» و نظریه «رشد ایمان» جیمز‌فاولر

چکیده : روایات اهلبیت(ع)، تعبیر «ازدیاد ایمان» را درباره‌ی تحولاتی در انسان مطرح می‌کند که علاوه‌بر بُعد اعتقادی و عبادی، ابعاد دیگر روانی و رفتاری وی را نیز در بر می‌گیرند. از دیگرسو؛ نظریه‌ی روان‌شناختی «مراحل‌رشد‌ایمانِ» جیمز‌فاولر، چیستیِ«رشد‌ ایمان» را در قالب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میرعماد شریف
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : عباس صادقی
بازدید : 347

اصول فهم و تبیین روایات در دو رویکرد عقلگرایی و نقلگرایی؛ مطالعه موردی دو شرح ملاصدرا و مجلسی بر کافی

چکیده : عقلگرایی فلسفی و نقلگرایی دو رویکرد مورد توجه در فهم و تبیین روایات هستند. یکی از راه‌های آشنایی با این دو رویکرد و نقاط اشتراک و تمایزشان بررسی مقایسه‌ای آنها از جهت میزان توجه و بهره-مندی آنها نسبت به اصول ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مهدی فرهی
بازدید : 330

بازشناسی شخصیت «ابن أبی جِید»، اثبات وثاقت و نقش آفرینی وی در انتقال تراث حدیثی

چکیده : کیستی علی بن احمد ابن ابی جِید، وثاقت و نقش آفرینی وی در انتقال تراث حدیثی در سده چهارم هجری مسأئلی است که این پژوهش را سامان داده است. جایگاه ویژه وی در تراث پژوهی، حضورش در اسناد روایات مهمی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد نفری
پديدآورنده : علی عندلیبی
پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 410

تلقی فراطبیعی از وقایع طبیعی در اخبار معجزات پیامبر (ص) (مطالعه موردی؛ روایات شفای چشم از حدقه در آمده و دست مقطوع)

چکیده : بخشی از سنت روایی جهان اسلام به نقل معجزات منتسب به پیامبر(ص) اختصاص دارد. رشد صعودی این اخبار از نظر کمّی و کیفی در منابع متأخر نسبت به منابع متقدّم، احتمال تلقّی گردیدن برخی وقایع طبیعی زمان رسول اکرم(ص) را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : آرزو مختاری
پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
پديدآورنده : حسین عزیزی
بازدید : 432

تحلیل انتقادی راهکارهای برون رفت از تعارض روایات تأویلی قصه آدم علیه السلام با ظاهر قرآن

چکیده : برخی احادیث منقول از امامان معصوم(ع) در ذیل آیات قصه آدم(ع) ناظر بر تأویل آیات هست که این تأویلات در نگاه ‏نخست، بامعنای ظاهری الفاظ آیه معارض به نظر می‌رسد.این پژوهش راهکارهای برون‌رفت از این تعارض بدوی را از میان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کاوس روحی برندق
پديدآورنده : زهرا اسعدی سامانی
بازدید : 264

مفهوم تأویلی سبعاً من المثانی در روایات بحاراانوار

چکیده : قرآن کریم در ساختاری ویژه و منحصربه‌فرد در ذیل آیات و سطور ظاهری _براساس روایات ذوبطن بودن قرآن_ دارای لایه‌های معنایی است. یکی از این آیات و عبارات، آیۀ 87 از سورۀ حجر و عبارت "سبعاً من المثانی" است. نوشتار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه صالحی
بازدید : 272

تحلیل چرایی دوگانگی رفتار اهل بیت (ع) در برابر شاعران

چکیده : تأثیر شگرف شعر بر جوامع بشری و علاقه عرب به کاردانان این عرصه، امری است که تقسیم دوگانه‌ی شعر به دو گونه‌ی ارزشی و جاهلی توسط قرآن و توجه سیره‌ی وحیانی رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) ایشان را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مهدی رحمتی
پديدآورنده : فاطمه حاجی اکبری
بازدید : 554

تحلیلی صورتگرایانه (مورفولوژی) بر روایات انهدام عُزّی در منابع اسلامی

چکیده : آنچه در پی می آید تحلیل صوری روایتی مربوط به انهدام عزی است که بنابر آن، عزی، مهمترین خدای قریش، در هنگام انهدام به صورت زنی سیاه با موهای پریشان ظاهر شد و سپس توسط سربازان اسلام به قتل رسید. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا محققیان
صفحه از 40
تعداد موارد : 393