بازدید : 1651

زمینه فرهنگی و ادبی منع تدوین حدیث در دو سده نخست هجری

چکیده : بررسی منع کتابت حدیث به مثابه یک ارزش اجتماعی و تشریح زمینه ادبی و فرهنگی آن، مسأله پژوهش حاضر است‏ و تبیین اصالت و مرجعیت زبان در جامعه آن روز عرب و پیوند آن با منع تدوین حدیث از اهداف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا عزیزی
بازدید : 3006

فعالیت فرهنگی فطحیه در انتقال حدیث امامیه (نمونه موردی بنوفضّال)

چکیده : بدون تردید، فطحیان یکی از پرکارترین زیرگروه‌های اعتقادی شیعه در چرخۀ انتقال احادیث در امامیه هستند. در میان فطحیان نیز خاندان بنوفضال (به ویژه حسن‌بن‌علی‌بن‌فضال و علی‌بن‌حسن‌بن فضال) از جایگاهی ویژه برخوردار می‌باشند. تجلیل و بزرگداشت رجالیان از این خاندان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس مفید
بازدید : 2865

سفرهای علمی ابن‌قولویه و ارتباط آن با منابع کامل‌الزیارات

چکیده : این نوشتار به بررسی سفر‌های علمی «ابن‌قولویه قمّی» محدّث بلند‌آوازۀ شیعه به برخی مناطق جهان اسلام آن روزگار و رهاوردهای این سفرها می‌پردازد. پرسش اساسی این است که بر پایۀ داده‌های تاریخی و رجالی موجود، ابن‌قولویه به چه شهرهایی سفر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امین حسین پوری
بازدید : 2332

تحلیل شیوۀ ارتباط کتب حدیثی موجود شیعه با مکتوباتِ سه قرن اول هجری

چکیده : مؤلفان آثار باقی مانده حدیثی شیعه در آثار خود، روایات را با تعبیر سماع و تحدیث و یا به صورت معنعن نقل نموده و اشاره ای به نقش مکتوبات قبلی ندارند. ابهام در این ارتباط می تواند در ارزیابی روایات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین بهرامی
پديدآورنده : محمد اعجاز نگری
بازدید : 2218

تحلیل فاصله زمانی نگارش منابع حدیثی فریقین

چکیده : بررسی شروح و آثار پیرامونی منابع حدیثی، تأکیدی بر ضرورت شرح و حل مشکلات فهم احادیث تلقی می شود. مروری بر آثار شرح الحدیثی فریقین از وجود تفاوت معناداری در زمان آغاز تألیف چنین آثاری میان شیعه و اهل سنت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احسان سرخه‌ای
بازدید : 3084

سیر تحول سیره نویسی با تأکید بر مکتب مدینه

چکیده : سیره نویسی به وسیله اهل حدیث و با اصول خاص مکتب مدینه جهت به کارگیری سنت پیامبر(ص) به عنوان اسوة مسلمانان، شکل گرفت. در این مقاله ضمن اشاره به علل منع نگارش حدیث پس از رحلت پیامبر(ص)، چگونگی آغاز سیره ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زیبا معیر
بازدید : 4542

نقش امام صادق(ع) در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

چکیده : با اینکه قانون ممانعت از تدوین حدیث که صد سال به درازا کشید، در ابتدای قرن دوم، از سوی عمر بن عبدالعزیز رسماً ملغی شد، همچنان دانشمندان اسلام تا 43 سال بعد از آن، از نوشتن حدیث پرهیز می‌کردند. نگارنده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی رستم نژاد
بازدید : 3028

تنوع گونه‌های حدیث‌نگاری نزد ایرانیان قرن ششم

چکیده : حدیث شیعه در قرن ششم، همزمان با حکومت دولت سلجوقیان در ایران، دوران فترت خود را میگذراند. سبک‌های جدید نگارشی در دوران فترت کمتر رخ می‌نمایاند. بنابراین تألیفات شیعه در دوران سلجوقیان کمتر از دوره‌های پیشین انجام شده است. گونه‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرشته کسری دهکردی
پديدآورنده : پروین بهارزاده
بازدید : 4178

کاوشی در گسترۀ نقل نخستین مکتوبات حدیثی امامیّه

چکیده : میراث حدیثی شیعه، ریشه در مکتوبات اولیه‌ای دارد که اصحاب ائمه علیهم السلام نگاشته‌اند. این تألیفات در طی سال‌ها، به عنوان منابع اصلی حدیث شیعه، نسل به نسل منتقل ‌شده و به صاحبان کتب اربعه رسیده است. یکی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مهدی کامیابی
بازدید : 77731

تاريخ حديث شيعه 2

چکیده : از منظر تاریخ حدیث، سده‌های چهارم و پنجم هجری دورانی مهم و نقش‌آفرین برای حدیث و دیگر معارف شیعی به شمار می‌رود. پژوهشگران و دانشوران بزرگ حدیث شیعه، همچون شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی
بازدید : 102038

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمتی
پديدآورنده : مهدی احمدی
بازدید : 10836

پژوهش‌های حديثی در دوره جمهوريت تركيه

چکیده : حديث پژوهی در تركيه از آغاز دوره جمهوريت تا كنون(۱۹۲۴ـ۲۰۱۰م) با سه دوره متمايز از هم، روندی تدريجی ـ تكاملی را پشت سر نهاده و امروزه مطالعات علوم و معارف حديث در دانشگاه های الهيات تركيه به يک رشته علمی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : بنیامین أرول
ترجمه و تحقيق : علی راد
بازدید : 8903

جنسيت و حديث

چکیده : ترکيب دو واژه جنسيت و حديث، به سه موضوع می تواند اشاره داشته باشد: ۱. زن در آموزه‌های احاديث اسلامی (نگاه مذهبی و دينی)، ۲. سهم زنان در نگهداری و نشر حديث (نگاه تمدنی)، ۳. تفسيرهای زنانه از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مهریزی
بازدید : 8096

مقايسه تورات شفاهی و حديث در نقل و روايت، منع نگارش، و تدوين و تنسيق

چکیده : نخستين بار هوروتيس رابطه ميان حديث و قرآن را همانند رابطه ميان سنت شفاهی يهود با سنت مکتوب آن دانست. اين مقايسه را اسلام پژوهان نپذيرفتند و بويژه گلدتسهير شديداً آن را رد کرد. به نظر گلدتسيهر حديث کتابت می ...

نویسنده :

 پديدآورنده : لیلا هوشنگی
بازدید : 7700

جستاری در اهداف سفرهای حديث‌پژوهی

چکیده : غنای گنجينه سخنان گهربار پيامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در عصر کنونی مرهون تلاش‌های بی دريغ مسلمان صدر اسلام و نسل‌های پس از ايشان است. يکي از مهم‌ترين و ارزشمندترين روش‌ها در حفظ و انتشار اقوال، سيره و سنن ثقل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : آتنا بهادری
پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
بازدید : 12455

نویسنده :

 پديدآورنده : صادق حسینیان
بازدید : 66127

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی وفایی
بازدید : 33338

كليني و نخستين گزيده‏‌هاي حديثي شيعه دوازده‌‏امامي

چکیده : كليني و نخستين گزيده‏‌هاي حديثي شيعه دوازده‌‏امامي : منتخبي از اصول الکافی

نویسنده :

 پديدآورنده : علی مترجم راد
پديدآورنده : محمد اسماعیل مارسین کاوسکی
بازدید : 5423

ادبيات حديثى اماميه پس از كتاب الكافى

چکیده : اين نوشتار به كتاب هاى حديثى اماميه كه پس از الكافى نوشته شده اند پرداخته و از تأثير الكافى بر آن كتب سخن به ميان آورده است. مقايسه ميان اين كتاب ها و اشاره به ويژگى هاى هر كدام از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن انصاری
بازدید : 85677

نویسنده :

 پديدآورنده : الیاس پوراکبر
پديدآورنده : علی نقی خدایاری
بازدید : 66211

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین صفره
بازدید : 12501

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
بازدید : 8618

ميراث مكتوب علوی

چکیده : چگونگى تدوين و نقل و انتقال سنّت نبوى به نسل ها و عصرها پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله با چالش هاى گوناگونى روبه رو شد. على عليه السلام بر كتابت و نقل و گزارش سنّت نبوى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد
بازدید : 7385

ارزيابي مجدد احاديث اسلامي

چکیده : از آن جا كه قرن اول هجرى دوران منع كتابت حديث بوده و كتابت حديث در سده هاى بعد آغاز شده است، ضرورى است كه براى ارزيابى احاديث، شواهد و حوادث تاريخى مورد بررسى قرار گرفته، به انديشه ها و ...

نویسنده :

 
بازدید : 16964

اصحاب حديث، حديث گرايي و حديث زدگي

چکیده : اصحاب حديث يكى از جريانات فكرى فعال و پرنفوذ در جامعه اهل سنت اند كه آرا و انديشه هاى آنان تأثيرات ژرفى را در حوزه هاى مختلف فقهى، كلامى و تفسيرى به جاى گذارده است. از مشخصه هاى بارز اين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هادی حجت
بازدید : 10676

نگاهی به جريانهای حديثی معاصر اهل سنت

چکیده : پايه هاى اختلاف جريان هاى حديثى اهل سنت را مى توان در اعتبار، صدور و تفسير حديث خلاصه كرد. اين اختلاف، در گذشته، سبب شكل گيرى گروه هاى نص گرا، عقل گرا و صوفيه شده است. در عصر حاضر نيز، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مهریزی
بازدید : 32722

مكتوبات حديثي اصحاب ائمه (ع)

چکیده : اين نوشتار را با بحثى درباره «اُصول أربعمئة» يا مكتوبات حديثى اصحاب ائمّه عليهم السلامآغاز مى كنيم. نخستين بار، ابن شهرآشوب از شيخ مفيد نقل كرد كه اصول حديثى شيعه، چهارصد «كتاب» است. ۱ از آن زمان تاكنون، همواره اين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مهریزی
بازدید : 43877

مكتوبات حديثي ائمه (ع)(بخش اول)

چکیده : تأثيرگذارى امامان شيعه عليهم السلامدر رُشد و بالندگى فرهنگ و تمدن اسلامى در حيات سيصد ساله آن ، بر كسى پوشيده نيست . سخنان نغز و حكيمانه ، تربيت شاگردانِ دانشور ، و سيره عملى فرهنگ پرورى و دانش گسترى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مهریزی
بازدید : 17541

مكتوبات حديثي ائمه (بخش دوم)

چکیده : در بخش اول اين نوشتار به تاريخچه و فهرست مكتوبات حديثى ائمه عليهم السلام پرداخته شد و در پايان از يكصد و سى اثر ياد شد كه به ائمه منسوب اند . در قسمت دوم و پايانى اين نوشتار به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مهریزی
صفحه از 2
تعداد موارد : 49