مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
پديدآورنده : حسین جوان آراسته
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 329
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق ملت، رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و نهادهای خاص در نظام جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند.

حقوق اساسی، مهم ترین شاخه  حقوق عمومی است که از سویی به قواعد مرتبط با حاکمیت، ساختار حکومت، وظایف، اختیارات و مسئولیت های قوای سه گانه، نهادها و مقامات دولت مربوط می شود و از سویی در مقام تبیین و تضمین حقوق اساسی ملت است.

رسالت اصلی حقوق اساسی قاعده مند سازی قدرت سیاسی در سطوح مختلف و کار ویژه آن، تبیین آرمان ها، اهداف و سیاست های نظام سیاسی، تعیین حقوق و تکالیف دولت و ملت و ضابطه مند کردن عادلانه قدرت سیاسی بر مبنای اصول مردم سالاری و فرهنگ مردم است و رهاورد آن رشد و بالندگی مادی و معنوی در عرصه های مختلف و عینیت بخشی به زیست شرافتمندانه و مسئولانه خواهد بود.

از آنجا که حقوق اساسی آیینه تمام نمای هویت دولت و حقوق ملت است، آنچه در حقوق اساسی، مورد پذیرش قرارگرفته و به رسمیت شناخته شود، تأثیرات عمیق و غیر قابل انکاری را در حقوق خصوصی و حقوق کیفری برجای خواهد گذارد و اساساً سمت و سوی سایر رشته های حقوقی را تعیین خواهد کرد؛ دلیل نام گذاری آن به «حقوق اساسی» را در همین نکته باید سراغ گرفت.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ارائه الگوی مردم سالاری دینی در جهان معاصر، تجربه ای نوین از بنیادی  ترین اصول حکمرانی شایسته را در معرض دید صاحب نظران قرارداده است. با مطالعه حقوق اساسی ایران، نه تنها پیوستگی دین و سیاست را در جای جای آن می توان سراغ گرفت، بلکه به روشنی می توان دریافت که تأثیرپذیری سیاست و حقوق از دین، جوهره اصلی آن را تشکیل می دهد و فقه سیاسی اسلام، بر بخش هایی از آن کاملاً سایه افکنده است.

نویسنده ی این اثر تلاش کرده است تا افزون بر بیان تأملات خود، بازتولیدی از اندیشه ها و آثار ارزشمند استادان حقوق اساسی داشته و آنچه را به  طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنان فراگرفته است، در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار دهد.

در مورد این اثر قابل ذکر است که:

۱. کتاب با هدف نگارش متنی آموزشی در قالب دو واحد درسی، تدوین شده است.

۲. از آنجا که اصلی ترین تمایز حقوقی اساسی ایران از حقوقی اساسی سایر کشورها مربوط به رهبری و به رسمیت شناختن نظام ولایی است، این موضوع با تبیین و تحلیل بیشتر و متفاوت از کتاب های رایج، بررسی شده است.

۳. در هر قسمت، مطالب مفید مرتبط با آن، در داخل کادر، جهت آگاهی بیشتر و نیز مراجعه به منابع، ارائه شده و در پایان هر فصل، گزیده مطالب آن، ذکرشده است.

‌۴. در پایان هر فصل، سؤالاتی در قالب پرسش (از متن) و پژوهش (خارج از متن) طراحی شده است.

۵. در پایان هر فصل، محورهای اصلی و فرعی آن، به صورت نمودار ارائه شده است.

عناوین فصل های هفتگانه ی کتاب بدین قرار است:

فصل اوّل: مفاهیم، منابع و مبانی

فصل دوم: حقوق ملت

فصل سوم: رهبری

فصل چهارم: قوه مقننه

فصل پنجم: قوه مجریه

فصل ششم: قوه قضائیه

فصل هفتم: نهادهای خاص