مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : مقدمه علم حقوق
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 178
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مقدمه علم حقوق

این کتاب خواننده را با تعریف، موضوع، مسائل، اهداف، مبانی، منابع، شاخه ها و دسته بندی های دانش حقوق آشنا می سازد.

در این کتاب افزون بر مطالبی که به طور معمول در کتاب های مقدمه علم حقوق در زمینه آشنایی با دانش حقوق ارائه می شود، مطالب دیگر هم ارائه شده است؛ نخست، مطالبی در زمینه آشنایی با دانش فقه به ویژه برای دانشجویان کارشناسی رشته های مبانی فقه و حقوق و فقه و حقوق اسلامی، و دوم مطالبی درباره قانون و قانونگذاری که نگرش دانشجویان را به دانش حقوق و فقه توسعه داده و با کاربردهای عینی آنها آشنا می کند.

مهمترین ویژگیهای این کتاب، به شرح ذیل است:
الف. بهره گیری از مهم ترین منابع فارسی و عربی نگارش یافته در زمینه مقدمه علم حقوق؛

ب. رعایت تلخیص در بررسی سرفصلها و بسنده کردن به بیان مطالب مهم تر و اساسی تر؛

ج. تبیین و توضیح مفاهیم و اصطلاحات کلیدی مطرح در علم فقه؛

د. توجه به دیدگاه های فقهی، در بررسی سرفصل هایی که به نوعی هم در علم حقوق و هم در علم فقه مطرح هستند؛

ه . توجه ویژه به موضوع قانون و قانونگذاری و سیر تحول قانونگذاری مبتنی بر فقه (تقنین فقه) در ایران و دیگر کشورهای اسلامی.

مطالب کتاب در سه فصل زیر سامان یافته است:

آشنایی با دانش حقوق، آشنایی با دانش فقه، آشنایی با دانش قانون گذاری.