مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : کلیّات فقه و مبانی حقوق اسلامی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1398
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 144
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کلیّات فقه و مبانی حقوق اسلامی

در این کتاب، کلیات و مبانی فقه اسلامی و نیز کلیات و مبانی حقوق اسلامی تبیین و بررسی شده است.

دانشجویان و دانش پژوهانی که قصد ورود به حوزه تخصصی احادیث فقهی دارند، باید در نخستین گام، با دانش فقه و تفاوت آن با دیگر دانش ها آشنا شوند.

درس «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» که به عنوان یکی از دروس پایه در برنامه درسی تجمیع و بازنگری شده دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث (مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در دو واحد درسی پیش بینی شده، با همین هدف طراحی شده است. در برنامه درسی یادشده، اهداف این درس چنین بیان شده است:

۱. آشنایی با کلیات و مبانی فقه و حقوق اسلامی و مروری بر قواعد و ابواب فقهی - حقوقی؛

۲. ایجاد توانایی کاربرد اجمالی مبانی فقه و حقوق در استنباط احکام فقهی - حقوقی.

البته به نظر می رسد هدف دوم، قدری بلند پروازانه طراحی شده و در این درس امکان دستیابی به آن وجود ندارد؛ زیرا توانایی کاربرد مبانی فقه و حقوق در استنباط احکام فقهی - حقوقی، هر چند به صورت اجمالی، هرگز با یک درس دو واحدی ایجاد نمی شود و نیازمند گذراندن دروس فقه و اصول، آن هم به صورت تفصیلی است.

این کتاب برای ارائه مهم ترین سرفصل های پیش بینی شده در درس «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» تهیه شده است. در فصل نخست این کتاب، کلیات و مبانی فقه اسلامی و در فصل دوم آن، کلیات و مبانی حقوق اسلامی تبیین و بررسی شده است.