علي شاه‌ علی زاده

متولد ۱۳۴۲ تهران ، ورود به حوزه علمیه تهران :سال ۱۳۶۳ مدرسه القائم (ع) تا سال 1369،  ورود به حوزه علميه قم : سال 1369، رسائل و مكاسب و كفايه ، و دروس معارف قرآن موسسه در راه حق تحت اشراف حضرت آيت الله مصباح يزدي. شروع درس خارج: سال ۱۳۷۳ حضرت آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله جعفر سبحاني فعالیت های پژوهشی : اشتغال درموسسه پژوهشي و آموزشي دارالحديث از سال ۱۳۷۶ تا کنوناخذ پايان نامه ‎سطح ۳ حوزه : عنوان: ‎ضرورت‌ها و آسيب هاي تفسير مأثور

کتاب‌ها : تفسير و مسند ابوالجارود . (مؤلف) ‎التبليغ في الكتاب والسنه (همکار مؤلف) ‎دانشنامه ميزان الحكمه . (همکار مؤلف) موسوعه احاديث طبي . (همکار مؤلف) شناختنامه قرآن . (همکار مؤلف) جلد 2 دانشنامه فاطمی (ع) – مقاله اسماء و اوصاف فاطمه (ع) . (مؤلف)

مقالات چاپ شده : ‎امینان وحى، دارالحدیث، مجموعه آثار کنگره ابوالفتوح شماره 14 ‎انوار عرشی در گویش پارسى، دارالحدیث مقالات کنگره ابوالفتوح شماره11 احادیث خیالی یا شواهد خیالی ، مجله علوم حدیث شماره 35و 36 نگاهی گذرا به تفسیر ماثور، مجله علوم حدیث شماره 37 و 38 تفسیر ابو جارود ، مجله تفسیر اهل بیت شماره 1 تعقل در آیات قرآن ( تقد مقاله تاملی در آیه ای قرآنی )، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات تدریس : جامع المقدمات ، منطق مظفر ، اصول مظفر ، شرح لمعه ، مبانی و روش تفسیر روایی

همکاری با مراکز: نام مرکز : ‎دارالحدیث، سمت : ‎محقق، نوع فعالیت : ‎علمی پژوهشی نام مرکز: ‎صداو سیما . رادیو معارف، سمت : ‎کارشناس ، نوع فعالیت : ‎پاسخ به پرسشهای قرآنی نام مرکز : ‎مرکزمطالعات وتحقیقات حوزۀ علمیۀ قم، سمت : ‎ کار شناس ، نوع فعالیت : پاسخ به پرسشهای حدیثی قرآن و شبهات


 علي شاه‌ علی زاده