44 - دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه  164
44 - دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ. دعاى آن حضرت به وقت فرارسيدن ماه رمضان.

43 - دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه  188
43 - دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ. دعاى آن حضرت به وقت فرارسيدن ماه رمضان.

42 - دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه  160
42 - دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ. دعاى آن حضرت به وقت ختم قرآن

41 - دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه  183
41 - دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ السِّتْرِ وَ الْوِقَايَةِ. دعاى آن حضرت در طلب پرده‌‏پوشى بر گناه و محفوظ ماندن از حوادث.

40 - دعای چهلم صحیفه سجادیه  132
40 - دعای چهلم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نُعِيَ إِلَيْهِ مَيِّتٌ، أَوْ ذَكَرَ الْمَوْتَ. دعاى آن حضرت به وقتى كه خبر مرگ كسى به او مى‏‌رسيد يا از مرگ ياد مى‏‌كرد.

39 - دعای سی و نهم صحیفه سجادیه  176
39 - دعای سی و نهم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ. دعاى آن حضرت در طلب عفو و رحمت.

38 - دعای سی و هشتم صحیفه سجادیه  131
38 - دعای سی و هشتم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الِاعْتِذَارِ مِنْ تَبِعَاتِ الْعِبَادِ وَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حُقُوقِهِمْ وَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ. دعاى آن حضرت در پوزش از مظلمه‏‌ى مردمان و كوتاهى از حقوق آنان و درخواست آزادى از آتش.

37 - دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه  136
37 - دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ تَأْدِيَةِ الشُّكْرِ. دعاى آن حضرت در اعتراف به تقصير از اداى شكر.

36 - دعای سی و ششم صحیفه سجادیه  127
36 - دعای سی و ششم صحیفه سجادیه

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا نَظَرَ إِلَي السَّحَابِ وَ الْبَرْقِ وَ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ. دعاى آن حضرت هنگامى كه به ابر و برق نظر مى‏‌كرد و صداى رعد مى‏‌شنيد.

35 - دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه  118
35 - دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرِّضَا إِذَا نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِ الدُّنْيَا. دعاى آن حضرت در مقام رضا، زمانى كه به دنياداران نظر مى‏‌كرد.

33 - دعای سی و سوم صحیفه سجادیه  138
33 - دعای سی و سوم صحیفه سجادیه

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الاِسْتِخَارَةِ. دعاى آن حضرت در طلب خير از خداوند.

30 - دعای سی‌ام صحیفه سجادیه  117
30 - دعای سی‌ام صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ (ع) فِي الْمَعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ. دعا براي اداي وام.

31 - دعای سی و یکم صحیفه سجادیه  123
31 - دعای سی و یکم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذِكْرِ التَّوْبَةِ وَ طَلَبِهَا. دعا در توبه و بازگشت

29 - دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه  133
29 - دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قُتِّرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ. دعا هنگام تنگدستي.

صفحه از 85
تعداد موارد : 1188