پدران و مادران  282
پدران و مادران

خداوند نافرمانى (و آزار) پدر و مادر را ممنوع کرد، براى این که از فرمانبرى خداى بزرگ محروم نگردد... (نیز) تربیت فرزندان (از سوى پدر و مادر) رها نشود، چون فرزندان نیکى را نسبت بدانان رها مى‏ کنند. در این سخن دو زیان از زیان‏ هاى ...

پیمان دارى و وفاى به عهد  235
پیمان دارى و وفاى به عهد

وفاى به عهد، و تعهد نسبت به وعده‏ها و قراردادها، موضوعى اجتماعى است که بسامانى جامعه و استوارى روابط اجتماعى بدان بستگى دارد. از این رو در دین بر پیمان دارى تاکیدهاى فراوان رفته است. حتى در تعالیم اسلامى آمده است که هرگاه به کودکانتان ...

شاد ساختن مردم  253
شاد ساختن مردم

گسترش شادى در سطح جامعه، و شاد ساختن یکایک مردم، کارى اسلامى و انسانى است، و برترین اخلاق خدایى شمرده شده است. شاد سازى در سطح پایین آن، با انواع خوشمزگى ‏ها، و هزل گویی ها صورت مى‏ گیرد، لیکن شادسازى اصلى با برآوردن نیازها ...

رابطه دوستی  325
رابطه دوستی

هیچ عاملى و نیرویى چون دوستى، دو فرد را به هم نزدیک نمى‏ سازد. به راستى مى‏ توان گفت روابط انداموار (ارگانیسم) اجتماعى تنها در پرتو دوستى ممکن است عملى شود. چگونه انسان اعضاى بدن خود را دوست دارد، و سلامت و آسایش آنها را ...

کار در نظام شریعت  234
کار در نظام شریعت

آن کس که (با کار و عمل) در جستجوى روزى خدا براى تامین خانواده خویش است، پاداشى بزرگ‏تر از مجاهد در راه خدا دارد. انسان در پرتو آموزش‏هاى دین، موظف است از قانون طبیعت پیروى کند، و خود را با نظام آفرینش هماهنگ سازد. طبق ...

کار در نظام طبیعت  215
کار در نظام طبیعت

در پرتو کار و تلاش است که کشاورزى انجام مى ‏یابد، و مواد خوراکى تولید مى ‏شود، و در پرتو کوشش و کار است که ابزارهاى زندگى ساخته مى ‏شود، و بدین سان دیگر نیازهاى انسانى. بدین جهت کار به صورت یک ضرورت براى انسان درآمده ...

دادگاه و قاضى در آرمانشهر رضوى(ع)  227
دادگاه و قاضى در آرمانشهر رضوى(ع)

عدالت و داورى در دادگاهها، از تعالیم و قوانین بسیار ارزشمند اسلام است، و دادگاه‏هاى اسلامى ویژگى ‏هایى دارد که در کمتر دادگاهى در سراسر جامعه‏ ها دیده شده است.در نهج البلاغه شاید بیشترین تاکیدها بر عدالت قضایى شده باشد.

خصوصى سازى یا عمومى سازى  180
خصوصى سازى یا عمومى سازى

این سخن امام بخشى از نامه امام رضا(ع) به مأمون است درباره ویژگى‏هاى اسلام ناب و خالص. در این حکمت تولاّها و تبراهایى یاد شده است که از شرایط اسلام ناب است، و این یکى از تبرّاها (و بیزارى جستن‏ها) است. از جمله بیزارى جستن‏ها ...

محدودیت سود بازرگانى  225
محدودیت سود بازرگانى

داد و ستد، به عنوان یک نیاز اقتصادى در آیین اسلام پذیرفته شده است، و این نظریه که: فروشندگان چیزى بر کالاها نمى‏افزایند، و سودى که مى‏گیرند نادرست است، مردود مى‏باشد؛ زیرا تردید بردار نیست که هزینه کالا در کارخانه و همان کالا در فروشگاه ...

استثمار و بهره‏ کشى  213
استثمار و بهره‏ کشى

استثمار و بهره‏کشى از دسترنج کارگران و کشاورزان، و کم بها دادن به کار و کالاى آنان، شیوه نظام‏هاى سرمایه دارى و خائنان به حقوق عمومى است.

انحصارطلبى و ویژه سازى  218
انحصارطلبى و ویژه سازى

پس از بیزارى و برائت از ظالمان به حقوق آل محمد(ص) و... بیزارى از «اهل استئثار» ذکر شده است؛یعنى انحصارطلبان و کسانى که اموال و منابع عمومى ثرت جامعه را که باید در دسترس همگان باشد، ویژه خود و نزدیکان خویش مى‏سازند، و دست توده‏ها ...

نظافت و بهداشت  386
نظافت و بهداشت

با توجه به مشکلات زندگى‏هاى گذشته، و کمبود آب، و نبود وسائل بهره بردارى از آبهاى زیرزمینى و سدها و موتورهاى پمپاژ، مطرح ساختن حمام رفتن روز در میان از اهمیت بسزایى برخوردار است. در آن دوران، و وضعیت جغرافیایى عربستان، تأکید به رعایت بهداشت ...

عطر و بوى خوش  207
عطر و بوى خوش

امور مادى نیز مى‏تواند در گسست ناپذیرى روابط گروهى، و ایجاد جاذبه در معاشرتها مؤثر باشد. از جاذبه‏هاى مادى، تمیزى، آراستگى ظاهرى، بوى خوش، و بهره‏گیرى از انواع عطرها است. و این از جمله حقوق اجتماعى است که انسان آنگاه که در جامعه گام مى‏گذارد ...

قلمرو مسئولیت دولت  230
قلمرو مسئولیت دولت

درباره امت محمد(ص) و حکومتى که بر ایشان دارى از خدا بترس، چه تو کارهاى مسلمانان را ضایع کرده‏اى، و کار را به دست کسانى سپرده‏اى که به غیر حکم خداى بزرگ داورى مى‏کنند، و خود در این سرزمین ماندگار شده و خانه هجرت و ...

صفحه از 9
تعداد موارد : 114