النجاة فی القیامة فی تحقیق امر الإمامة  91

النجاة فی القیامة فی تحقیق امر الإمامة

کتابی در اثبات امامت با دلایل نقلی و عقلی

نهج الحق و كشف الصدق  114

نهج الحق و كشف الصدق

نویسنده هشت مسأله را در اين كتاب به بحث می گذارد: 1. ادراك؛ 2. نظر و فكر؛ 3. صفات خداوند؛ 4. نبوت؛ 5. امامت(كه اكثر حجم كتاب را در برگرفته)؛ 6. معاد؛ 7. اصول فقه؛ 8. مسائل فقهى.

فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر  215

فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر

خلاصه عبقات الانوار در باره حدیث غدیر

عین الحیات  198

عین الحیات

ترجمه و شرح وصایای رسول خدا(ص) به ابوذر غفاری

شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی‌ بن ابی طالب(ع)  206

شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی‌ بن ابی طالب(ع)

یکی از بهترین شروح بر دیوان منسوب به امام علی(ع)

صفحه از 5
تعداد موارد : 28