سیاق لغوی؛ مفهوم و کارکرد آن در فهم حدیث

چکیده : از سیاق در کشف معنا، شناخت انواع علل و موانع فهم حدیث، حذف، اصلاح و تنقیح احادیث آسیب دیده بهره جسته‌اند. توجه نکردن به این روش، گاهی منجر به معانی غیر مراد از حدیث می‌گردد. در این مقاله _ که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
پديدآورنده : نصره باجی

معناکاوی روایت‌های «جنگ تأویل»

چکیده : تأویل یکی از مفاهیم بنیادین دینی است و فهم درست آن دانشی ویژه می‌طلبد. این نوشته بر آن است تا با استفاده از حدیث «أنت تقاتل علی التأویل کما قاتلت علی التنزیل»، ضمن تبیین حدیث و مسائل آن، با استفاده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مرادی

مفهوم ‏شناسی ترکیب‏ های همسو با «هکذا نزلت» و شبهه تحریف قرآن

چکیده : در تعدادی از روایات آیه ‏ای از قرآن توسط معصوم علیه السلام قرائت شده و نکته‏ ای به آن ضمیمه شده است که جزء آیه نیست و تعبیری چون «هکذا نزلت» یا «و اللّه‏ هکذا نزل بها جبرئیل علی محمد» ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمیان

بازشناسی شخصیت رجالی «حنش بن معتمر»

چکیده : با این که حنش بن معتمر در سلسله سند چندین روایت از روایات شیعه حضور دارد، اما اطلاعات چندانی در بارۀ این راوی در منابع رجالی شیعه وجود ندارد. در منابع رجالی اهل سنت نیز اظهار نظرهای متناقضی در بارۀ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
پديدآورنده : زهرا محققیان

مقایسه مبانی انکار سنت در یهودیت و اسلام

چکیده : در بین متفکران یهودی و مسلمان گرایشی وجود دارد که بر بسندگی کتاب مقدس و قرآن تأکید دارند و سنت را به طور کلی یا سنت به مثابه مرجع معتبر و مقدس را انکار می ‏کنند.از منکران سنت در یهودیت، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا گندمی نصرآبادی

جايگاه امام صادق علیه السلام در تفسير قرآن با توجه به روايات تفسيری ايشان

چکیده : یکی از مهم‌ترین راه‌های نشان دادن جایگاه انحصاری اهل بیت علیهم السلام بررسی و تبیین دانش‌هایی است که از آنان به ما رسیده و در ابعاد مختلفی در تفاسیر منقول از ایشان نمایان است. اهمیت این بررسی آن‌گاه روشن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد علی ایازی
پديدآورنده : فاطمه شرعیاتی

نقد مقاله«مقایسه نگرش شیعه به داستان قربانی ابراهیم علیه السلام با یهودیت، مسیحیت، و احادیث اهل سنّت» از منظر فایرستون

چکیده : خاخام ریوِن فایرستون (Reuven Firestone) خاورشناس آمریکایی در مقاله خود، با استفاده از سیر تاریخی تعیین ذبیح حضرت ابراهیم علیه السلام در ادیان ابراهیمی و بر مبنای شناختی که از این ادیان دارد و به باور اهمیت نژاد و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامرضا رئیسیان
پديدآورنده : سمانه ابریشمی

از خداانگاری امامان علیهم السلام تا خداباوری نظام‌مند؛ بررسی سندی و محتوايی حديث رضوی «الناس عبيد لنا فی الطاعة ...»

چکیده : حدیث «النّاسُ عَبِیدٌ لَنا …» از جمله روایاتی است که از امام رضا علیه السلام به منظور مقابله با انحراف عقاید صادر گردیده است. پژوهش حاضر در صدد است با روش تحلیلی_ توصیفی به بررسی سندی و محتوایی آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
پديدآورنده : مهیار خانی مقدم

نقش قرآن در کشف و اصلاح تصحیف در روایات

چکیده : بهره‌گیری از روایات منوط به زدودن آسیب‌های وارد بر آن است. یکی از این آسیب‌ها تصحیف است که موجب تغییر جزئی در الفاظ روایت و در نتیجه انحراف از معنای مقصود می‌شود. این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی پس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مهدی خدایی
پديدآورنده : سید علی دلبری

بررسی روایات «احرف سبعه» در میراث روایی إمامیه

چکیده : روایت نزول قرآن بر هفت حرف یکی از روایات مشهور در جوامع روایی اهل سنت بوده که به صورت‏ های نزول، قرائت و تفسیر قرآن بر هفت حرف و به صورت نزول قرآن بر اقسام هفت‌گانه، در برخی جوامع روایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمی
پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
صفحه از 4
تعداد موارد : 35