عباس پسندیده

تولد : سال ۱۳۴۸ شهر محلات.

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث.  رییس پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی.

ورود به حوزه علمیه قم : سال ۱۳۶۸ ، اساتید درس خارج : حضرات آیات فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، سبحانی و جوادی آملی.

اخذ مدرک سطح ۳ حوزه علمیه قم : سال ۱۳۸۱. موضوع پایان نامه : «مسأله بیعت».

همکاری علمی با مرکز تحقیقات دارالحدیث : سال ۱۳۷۳

تدریس در دانشکده علوم حدیث : از سال ۱۳۸۲ تاکنون

دکتری مدرسی معارف/گرایش قرآن و متون اسلامی، اخذ دکترا : سال ۱۳۸۹ . موضوع رساله «مبانی و عوامل شادکامی در اسلام با رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا».


رزومه در پایگاه اندیشوران
سایت شخصی
 عباس پسندیده