حدیث و اندیشه  217
حدیث و اندیشه

نیم سال نامه علمی ترویجی حدیث و اندیشه

نهج الحق و كشف الصدق  47
نهج الحق و كشف الصدق

نویسنده هشت مسأله را در اين كتاب به بحث می گذارد: 1. ادراك؛ 2. نظر و فكر؛ 3. صفات خداوند؛ 4. نبوت؛ 5. امامت(كه اكثر حجم كتاب را در برگرفته)؛ 6. معاد؛ 7. اصول فقه؛ 8. مسائل فقهى.

درنگ هايي در دعاي ماه رجب  3562
درنگ هايي در دعاي ماه رجب

در اين نوشتار دعاى مشهور ماه رجب ـ كه در اين ماه پس از تمامى نمازهاى يوميه خوانده مى شود ـ شرح شده است . نويسنده پس از بيان مقدمه اى درباره صدور اين دعا از امام صادق عليه السلام منازل چهارگانه رحمت الهى را ...

نوروز در روايات اسلامي  3902
نوروز در روايات اسلامي

دين جهانى ، با آداب و سُنن ملّى چه رفتارى دارد؟ آيا آنها را كنار مى نهد و خود به ساختن آداب و رسوم تازه مى پردازد؟ يا آنها را تأييد مى كند و در كنار خويش مى نشاند؟ و يا از ميان آنها گزينش ...

جفر و جامعه و رابطۀ آن‌ها در علم امامان شیعه  67
جفر و جامعه و رابطۀ آن‌ها در علم امامان شیعه

اکثر دانشمندان شیعه معتقدند که ائمه ع علم خویش را از طریق منابعی کسب کرده‌اند؛ لذا علم ایشان امری ذاتی و استقلالی نیست بلکه جنبۀ افاضی دارد. در روایات شیعه و سنی، دربارۀ تعدد این منابع، به تفصیل سخن گفته شده که برخی مانند الهام ...

تحلیل حدیث‌شناسانۀ تعیین وقت ظهور  93
تحلیل حدیث‌شناسانۀ تعیین وقت ظهور

یکی از آسیب‌های جدی در عرصۀ مهدویت، تعیین وقت برای ظهور است. به ‌رغم وجود روایات متعدد و لحن شدید آن‌ها در ممنوعیت تعیین وقت برای زمان ظهور امام مهدی ع، در طول تاریخ، توقیت‌هایی صورت گرفته است. پژوهش پیش رو بر آن است تا ...

بررسی مقبولیت روایت عمر بن حنظله۱  94
بررسی مقبولیت روایت عمر بن حنظله۱

روایت عمر بن حنظله از جهت مجهول بودن او، به ضعف سندی متصف شده است. متأخرین برای عمل بدین روایت، به خاطر اهمیت و کاربردهای متعدد این روایت در ابواب مختلف فقهی و اصولی، جبران ضعف روایت با مقبول بودنش در نزد اصحاب را ادعا ...

ارزیابی رجالیان دربارۀ محمد بن بحر رهنی  61
ارزیابی رجالیان دربارۀ محمد بن بحر رهنی

محمد بن بحر الرهنی الشیبانی یکی از راویان صاحب تألیف است. روایات او در آثار و کتب شیخ صدوق‡ انعکاس یافته است. احادیث رهنی در سه کتاب علل الشرایع، من لا یحضره الفقیه و کمال‌الدین و تمام‌النعمه یافت می‌شود که در چند روایت، شیخ صدوق ...

صفحه از 425
تعداد موارد : 3395