ینابیع الحکمة

کتاب، در برگیرنده موضوعات گوناگون اسلامی است که نویسنده آنها را از قرآن و کتاب های حدیثی جمع آوری کرده ...

سخنان امام هادی(ع)

شرح چهل حدیث امام هادی(ع)

شرح الاربعین

کتاب، در شرح و تفسیر بیست و سه حدیث در باره معرفت خدا و مباحث مربوط به خداست.

معنای بندگی (شرح حدیث الصوم لی)

شرحی است مبسوط بر حدیث معروف «الصوم لی و انا اجزی به».

معناشناسی «حدیثنا صَعبٌ مُستَصعَبٌ»

شرح حدیث «حدیثنا صَعبٌ مُستَصعَبٌ»

حدیثنا صَعبٌ مُستَصعَبٌ

با وجود روشن و مفهوم بودن بسیاری از احادیث اهل بیت(ع)، مقصود از، «إنّ حدیثَنا صَعبٌ مُستَصعَبٌ» چیست؟

گفتار معصومین

شرح احادیث اخلاقی حضرات معصومان علیهم السلام، مجموعه سخنان آیت الله مکارم شیرازی در ابتدای دروس خارج فقه

اخلاق کريمانه در پرتو کلام امام حسن مجتبي عليه السلام

این نوشتار تلاشی صادقانه، اما ناچیز، در جهت معرفی یکی از آن بیانات شاخص و شرح یکی از تأثیرگذارترین سخنان ...

آداب سخن گفتن با مردم

خُلق عظیم (حدیث اول) شرح احاديث اخلاقى و اجتماعى حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام

گناهان كبيره و صغيره - بخش بیست و پنجم : غنا

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش بیست و چهارم : مَلاهى

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش بیست و دوم - بیست و سوم : خوردن خوراكى هاى حرام و ...

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش بیست و یکم : شرب خمر - قسمت سوم

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش بیست و یکم : شرب خمر - قسمت دوم

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش نوزدهم - بیستم - و بیست و یکم: انكار حقّ اهل بيت عليهم السلام و ..

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش هجدهم : سبُك شمردن حج

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش هفدهم: ترک زکات

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش ششم : خوردن مال يتيم

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش شانزدهم : دروغ

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش پانزدهم : قسم دروغ خوردن

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش چهاردهم : سحر

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش سیزدهم : خيانت در غنيمت

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش یازدهم و دوازدهم : زِنا - لواط

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش نهم و دهم : گريختن از ميدان جنگ - ...

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش هشتم : رباخوارى

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش هفتم:متهم كردن زنان و مردان پاكدامن

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش پنجم : عاقّ والدين

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش سوم : امن از مكر الهى - قسمت اول

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش دوم

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

گناهان كبيره و صغيره - بخش اول

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

لزوم كنترل زبان ازگفتارهاى ناروا - بخش پنجم:پرهيز از سخنى كه متضمن ظلم بر كسى باشد

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

لزوم كنترل زبان ازگفتارهاى ناروا - بخش اول

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

لزوم كنترل زبان ازگفتارهاى ناروا - بخش سوم : مذمت بهتان

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

لزوم كنترل زبان ازگفتارهاى ناروا - بخش دوم : پرهيز از دروغ

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

كيفيت تقيّه

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

تقيّه و آثار و شرايط آن - بخش سوم : ادلّه جواز تقيّه - احادیث

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

تقيّه و آثار و شرايط آن - بخش سوم : ادلّه جواز تقيّه - آیات

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

تقيّه و آثار و شرايط آن - بخش دوم : . تقيّه در منابع اهل سنّت

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

ویژگی های نیکان - بخش سوم : عفت

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

طلب عافيت و رضا به قضا - فضليت حلم و وقار

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

طلب عافيت و رضا به قضا - فضليت صبر

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

طلب عافيت و رضا به قضا - دعوت به شكيبايى ، بردبارى و آرامش

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

ويژگى هاى نيكان -بخش اول : ورع

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

تقيّه و آثار و شرايط آن - بخش اول : تعريف تقيّه و اقسام آن

مؤلف، در اين اثر، بر آن بوده كه مضامين نامه امام عليه السلام را براى فهم عموم مردم و استفاده ...

حکمت های رضوی - مردم در هنگام مرگ دو دسته اند

امام رضا علیه السلام هنگام عیادت از یکی از اصحابش فرمود: اِنمَّا النّاسُ رَجُلانِ: مُستَریحُ بِالمَوتِ، وَ مُستَراحُ مِنُه بِهِ؛ مردم دو ...

حکمت های رضوی - اهمیت تشکر از مردم

امام رضا علیه السلام فرمودند: مَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلُوقینَ، لَم یَشکُرِ اللهَ عزَّ و جلّ؛ هر کس سپاسگزار بندگان نیکوکار ...

تبيين راهكارهای رسيدن به تقرب خداوند در راديو معارف

برنامه «جرعه» به بررسی احاديث و روايات كتاب ارزشمند اصول كافی با محوریت راه‌های تقرب به خداوند می‌پردازد.

آبشار معرفت

سه جلد شرح حدیث ویژه ی پایوران، بانوان و جوانان در ارتش جمهوری اسلامی

برنامه هفتگی جلسات شرح صحیفه سجادیه

جلسات شرح صحیفه سجادیه با حضور فاطمی‌نیا، مجتبی حسینی، کاظم صدیقی و علوی تهرانی برگزار می‌شود.

«سودای حقیقت(شرح حدیث عُنوان بصری)» منتشر شد

«سودای حقیقت(شرح حدیث عُنوان بصری)» اثرحجت الاسلام «مهدي غلامعلي» را انتشارات «بهاردلها» چاپ کرده است.

بررسی تحلیلی حدیث «ارتد الناس بعد النبی صل الله علیه و آله الا ثلاثة»

ارتداد صحابه از جمله شبهاتی بوده که از گذشته تاکنون، به شیعیان نسبت داده شده است. از مستندات چنین شبهه‎ای، ...

حکمت های صادقی - روزه واقعی

إذا صُمتَ فَلیَصُم سَمعُک وَ بَصَرُکَ وَ شَعرُکَ وَ جِلدُکَ؛ هرگاه روزه گرفتی، پس گوش، چشم، مو و پوستت نیز روزه ...

حکمت های صادقی - آگاهی به زمان

امام صادق علیه السّلام فرمودند: اَلعالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِسُ؛ آن کس که به زمان خویش دانا و آشنا باشد، شبهات ...

حکمت های صادقی - سلام قبل از کلام

مَن بَدَءَ بِکَلامٍ قَبلَ سَلامٍ فشلا تُجیبُوه؛ هر کس پیش از سلام دادن، آغاز به سخن کرد، جوابش ندهید. تحف العقول، ص245 ...

حکمت های صادقی - راز حفظ دانش

اُکتُبُوا، فأِنَّکُم لا تَحفَظُونَ حَتّی تَکتُبوا؛ بنویسید، چرا که شما هرگز (علوم خود را) حفظ نمی کنید، مگر آن که بنویسید. کافی، ...

حکمت های صادقی - دانشمند دنیازده

مَلعُونٌ مَلعُونُ عالمٌ یَؤُمُّ سُلطاناً جائِراً مُعینا لَهُ عَلی جَورِهِ؛ ملعون است، ملعون است دانشمندی که سراغ فرمانروای ستمگر برود و ...

تحلیل ساختار شناسی «بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه»

شرح بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه اثر علامه مرحوم شیخ محمدتقی شوشتری (م 1374 ﮬ . ق) می‌باشد. این ...

واکاوی معنای «رَجُلٌ مَطلُوب» در حدیث عنوان بصری

وجود کنایات، اشارات، تعریض‌ها، عبارات دشوار و واژگان غریب در متون روایی رسیده از معصومین(ع)، موجب شده تا کار ترجمه ...

بررسی فقه‌الحدیثی حدیث «الشَّیْخُ فِی أَهْلِهِ کَالنَّبِیِّ فِی أُمَّتِه‏»

محدثان با توجه به حدیث «من بلغ» برخی از احادیث اخلاقی را بدون سند نقل کرده اند و در جدا ...

صفحه حدیث پایگاه khamenei.ir

farsi.khamenei.ir/speech-hadis

نقش شاخص علم و زمان در پذیرش توبه؛ تحلیل و سنجش حدیث «اذا بلغت النفس ... لم یکن للعالم توبةٌ و کانت للجاهل توبةٌ»

بر اساس مدلول ظاهری بعضی از آیات قرآن کریم، توبه از شخص گناه کار در هنگامه مشاهده آیات الهی در ...

تحليلى بر حديثِ «ادعاى شيعه گرى به صِرف محبت اهل بيت عليهم السلام»

تلقى دوست داشتن بدون اينكه عملى به همراه داشته باشد، يك رويكرد شايع و سطحى است كه جريان انحرافى يك ...

کهن ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلف آن

شيخ ابراهيم کفعمي، محدث برجسته امامي در سده نهم و دهم هجري، اثر كمتر شناخته شده اي به نام صفوة ...

شرح های حديث «مَن عَرَفَ نَفسَه عَرَفَ رَبَّه»

آیا شرحی بر حديث «مَن عَرَفَ نَفسَه عَرَفَ رَبَّه» نوشته شده است؟

تسامح ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه

ابن ابی الحدید از شارحین نهج البلاغه و از نویسندگان برجسته قرن هفتم هجری است. از نکات بارز شرح ابن ...

حديث «خدا بود و چيزى با او نبود»

حديث «خدا بود و چيزى با او نبود» را توضیح دهید.

عین الحیات

ترجمه و شرح وصایای رسول خدا(ص) به ابوذر غفاری

شرح الأربعین

شرحی بر چهل حدیث مشکل

خلق عظيم

شرح یازده حديث اخلاقى و اجتماعى حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام عبدالهادی مسعودی

مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه

کلام خدا و معصومین دارای پیوستگی و دقت نظرِ قابل دریافت استت ‌ عدم فهم صحیح مراد معصوم باعث کج ...

بررسی تحليلی حديث «سلمان منّا اهل ‌البيت»

پرسش کليدی اين پژوهش، امکان درآمدن حقيقی مؤمنان به جرگه اهل‌بيت است. اين پژوهش، بررسی دلالتی و سندی حديث «سلمان ...

آثار صدقه پنهانی

همانا صدقه پنهانی، آتش خشم پروردگار را فرو می نشاند. حکمت های سجادی (ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام سجاد ...

حکمت‌های سجادی

ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام سجاد علیه السّلام

درنگی در حدیث: «علماء امّتی افضل من أنبیاء بنی اسرائیل»

روایت: «علماء امّتی افضل من انبیاء بنیاسرائیل» بسیار مشهور است، اما دربارۀ سند و متن این روایت شبهاتی وجود دارد. روایت ...

بخش پنجم شرح احادیث اخلاقی امام خامنه‌ای روی آنتن صداوسیما می‌رود

بخش پنجم شرح احادیث اخلاقی رهبر معظم انقلاب اسلامی در 25 قسمت به روی آنتن صداوسیما خواهد رفت.

سيد رضی رحمه الله، المجازات النبويه و روش‌شناسی آن

المجازات النبويه تأليف سيد رضی رحمه الله(م406ق) عالم بزرگ شيعه، تنها اثر مستقل شيعی در شرح مجازات روايی پيامبر اکرم(ع)است ...

لزوم وجود امام و حجت

از رود تا سرچشمه (5)

ضرورت وجود امام

از رود تا سرچشمه (6)

حجت خدا در زمین

از رود تا سرچشمه (2)

تحلیل معنایی حدیث «ان امرنا صعب و مستصعب»

در اندیشه شیعه، امام جانشین پیامبر می باشد و دارای کمالات و فضائلی است که او را از بقیه مردم ...

نگرشی نو به حدیث «دفن البنات من المکرمات»

پدیدۀ جعل در روایات، آفتی است که هر پژوهش‌گر را به سؤال از صحت صدور روایت وامی‌دارد و این مسئله، ...

نگاهی به حدیث «المجالس بالامانة»

این نوشته بر آن است تا با استفاده از روش توصیف و تحلیل و استنباط، حدیث مشهور «المجالس بالامانة» را ...

بررسی و تبیین روش شناختی منهاج الولایه فی شرح نهج البلاغه

شناخت و معرفی شروح متعدد نهج ­البلاغه، با روش­ ها و رویکردهای گوناگون شارحان؛ حائز اهمیت روش شناختی است. زیرا ...

تصحیف "استیثاقنا" به "استثناؤنا" و اثر آن در شرح ها و ترجمه های نهج البلاغه

متون قدیم عربی و فارسی در طول تاریخ در اثر استنساخ مکرر و یا سهو القلم کاتبان دستخوش تصحیف و ...

حدیث «لا تُفضّلونی علی موسی علیه السلام »؛ روی‏کردها و نظریه معیار

افضلیت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر پیامبران پیشین، نظریه اجماعی شیعه و سنّی است، لکن بر ...

روش‌شناسی علامه جعفری در شرح نهج‌البلاغه (با تأکید بر منابع و استنادهای تفسیری)

علامه محمدتقی جعفری از عالمان برجستۀ عصر حاضر است که تألیفات متعددی، از جمله شرح و تفسیر نهج‌البلاغه، دارد. مطالعۀ ...

تحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث «یَکُونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَه»‏

حدیث «یَکُونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَة» از مهم‌ترین احادیث بحث امامت است که علاوه بر منابع شیعی، در منابع ‏اهل سنّت ...

کتاب «اخلاق کریمانه» منتشر شد

کتاب «اخلاق کریمانه در پرتو کلام امام حسن مجتبی(ع)» با هدف آشنایی خوانندگان با امام حسن مجتبی(ع) از طریق مطالعه ...

حديث پشيماني

نقل است که خلیفه اول، در پایان عمر، از انجام دادن و... برخی امور اظهار پشیمانی کرده است. این مقاله ...

مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار المجلد الاول

فبينما قلبي بنورها ساطع ، وأنا عاضّ عليها بضرس قاطع ، إذ عرض لي فيها أحاديث معضلة ، وأخبار مشكلة ...

ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

فإنّي لمّا وجدت شروحاً كثيرة حرّرها العلماء لكتاب الشهاب ، مشحونة بالفوائد والعوائد على السداد والصواب ـ ولم يمكني أن ...

بررسی تحوّلات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم گفتمان بررسی موردی روایت «انا قتیل العبره»

تحوّل در فهم برخی روایات برجای مانده از پیشوایان دین، مسئله‌ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده، ...

معیّت علی و قرآن، تفسیر: (علیّ مع‏‎‎ القرآن و القرآن‏ مع علی)

سخن گفتن از شخصیت واقعی امیرالمؤمنین (ع) و معرفی حقیقی آن حضرت، برای همگان امری بس دشوار، بلکه ناممکن است ...

شرح حديث «إنّ للّه‏ عِلمين...»

براساس ظاهر روايتى از الكافي، براى خداوند دو علم متصور مى شود: يكى علم مكنون و مخزون است كه كسى ...

شرح حديث "حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة"

روايت «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» ، باعث شده است برخى تصور كنند ...

شرح حديث «ستّة أشياء ليس للعباد فيها صنع»

شروانى در اين رساله، معرفت و جهل، رضا و غضب، خواب و بيدارى، ميزان دخالت و عدم دخالت يا اختيار ...

كشف الكنوز في الاستكشاف عن الرموز

لاهيجى در اين شرح كه به خواهش برخى از مؤمنين نگارش كرده، با روشى فلسفى و عرفانى و با اشاره ...

شرح حديث "ما تردّدت في شيءٍ كتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن"

چندين نسخه از اين اثر در كتابخانه هاى كشور وجود دارد. تصحيح حاضر با استفاده از نسخه كتابخانه شهيد بهشتى ...

مَنهَجُ اليقين

(شرح نامه امام صادق (ع) به شیعیان)، ترجمه و شرح مفصّلى بر نامه امام صادق عليه السلام به شيعيان . ...

شرح حديث زينب العطّارة

شرح حال مختصرى از مؤلف ضمن رساله شرح حديث «ان الأرض على الحوت...» گذشت. اما در اين حديث نبوى، ...

شرح حديث "إنّ الأرض على الحوت"

يكى از روايت هاى وارد در چگونگى نظام خلقت ، روايت مشهور «حوت» به نقل از حضرت صادق عليه السلام ...

شرح حديث «نيّة المؤمن خير من عمله»

شيخ بهايى در الاربعين نُه وجه براى حديث «نية المؤمن خير من عمله» آورده است. در نوشتار حاضر شيخ سليمان ...

شرح حديث «نيّة المؤمن خير من عمله»

برخى از دانشمندان و علما ، در مقام شرح اين حديث و حل شبهه اى كه در ظاهر آن به ...

شرح ثلاثة أحاديث

از برجسته ترين مظاهر خدمات علامه عالى مقام ملا محمّد باقر مجلسى به علوم حديث، شروح و حواشى آن بزرگوار ...

شرح زيارة الحسين عليه ‏السلام

مختصرى از شرح حال مؤلف، قبل از اثر ديگرش ـ شرح حديث «حلال محمّد حلال الى يوم القيامة...» ـ در ...

شرح دعاء النبي صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله بعد الصلاة

مختصرى از شرح حال او قبل از تأليف ديگرش ـ شرح مناظره امام صادق عليه السلام با زنديق ـ در ...

شرح حديث "من همّ بحسنة ولم يَعملها..."

اين شرح در جواب سؤال و درخواست شيخ محمّد بن مبارك بن على، تدوين شده است. مؤلف ابتدا، از مباحث ...

شرح حديث "اتّفق الجميع لاتمانع بينهم"

تاريخ حديث شيعه در قرن يازدهم و دوازدهم را بايد از دوران هاى طلايى اين علم دانست. كثرت تأليفات و ...

شرح حديث بيضه

اين رساله شرح و بسطى است بر روايت الكافي كه عبد اللّه ديصانى از هشام بن حكم پرسيد آيا خداوند ...

آداب الصلاة (شرح حديث حمّاد)

حديث شريف حمّاد بن عيسى را كه مشتمل بر اكثر آداب نماز تامّ الاركان ، و محتوى بر بيشتر دعايم ...

شرح حديث "رجِّع بالقرآن صوتك..."

هذا جواب ما سأل عنه بعض الأصحاب من شبهة غلبت على بعض أهل هذا الزمان، حتّى بلغوا أقصى م آرب ...

مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي ج1

كتاب شريف الكافى، تأليف ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب كلينى رحمه الله، مهم ترين و برترين اثر مكتوب شيعه به ...

روش فيض کاشانی در شرح احاديث غير فقهی بر اساس کتاب الوافی

روش شناسی، يکی از بايسته‌های پژوهش حديثی است. الوافی، نوشته فيض کاشانی، از جوامع روايی متأخر شيعه محسوب می شود. ...

الذّريعة الي حافظ الشّريعة ج1

الشرح الذي بين يديك، وهو شرح على اُصول الكافي لمؤلّفه المولى رفيع الدين محمّد بن مؤمن الجيلاني من أعلام القرن ...

صافي در شرح کافي ج1

دو ويژگى «صافى» را از ساير شروح ممتاز ساخته است: اول: آن كه «صافى» اولين و يا به تعبير دقيق ...

شرح روايات « اراده خداوند » در اصول « الكافي »

اين مقاله، تلاش در شرح روايات دو باب از باب هاى اصول الكافى، يعنى باب «الإرادة إنّها من صفات الفعل ...

گذرى بر شرح حديث جنود عقل و جهل

اين نوشتار، معرّفى كتاب «شرح حديث جنود عقل و جهل» امام خمينى رحمه الله است. نويسنده ضمن معرفى شخصيت و ...

شرح چهار حديث از اربعين هروي

احاديث شرح شده در اين كتاب به ترتيب ، عبارتند از : ۱.في إثبات الصانع تعالى : كفى لاُولي الألباب بخلق ...

شرح حديث حقيقت

«حديث حقيقت» حديثى معروف است كه كميل از على عليه السلام نقل نموده است. اين حديث در مصادر كهن يافت ...

شرح حديث: ان الأرض علی الحوت

يكى از روايت هاى وارد در چگونگى نظام خلقت، روايت مشهور «حوت» به نقل از حضرت صادق عليه السلام است ...

شرح حديث النورانية

يكى از اين روايات، روايت منقول از اميرمؤمنان على عليه السلام مشهور به «حديث نورانيت» است كه در آن على ...

شرح حديث حقيقت

رساله اى كه از مرحوم مرندى در اين جا تقديم مى گردد شرح كوتاهى بر حديث حقيقت است ، كه ...

المعارف الإلهيه (شرح حديث من عرف نفسه)

درباره «حديث معرفت نفس» و منزلت آن نزد حكيمان و عالمان مسلمان ، مصادر و شروح نگاشته شده بر آن ...

شرح دعاي صباح (شوشتري)

دعا، كليد ارتباط با واجب الوجود است كه آدمى در آن خواسته هاى خود را از خداوند منان طلب مى ...

شرح دعاي عرفه

از جمله شرح هاى دعاى عرفه كه شامل ترجمه دعا نيز مى باشد ، شرح مورد گفتگو به قلم آية ...

حديث (أقوامٌ مُتَعَمِّقون) مدح يا مذمت؟

مرحوم كلينى در كتاب كافى و مرحوم صدوق در كتاب توحيد حديثى را از امام سجاد(ع) نقل كرده اند كه ...

ترجمه و شرح دعاي صباح

محمّدتقى بن محمّد شفيع كازرونى بوشهرى از علماى بنام شيعه در قرن چهاردهم به شمار مى آيد . بنابر آنچه ...

خلق عظيم، شرح احاديث اخلاقي و اجتماعي حضرت عبدالعظيم

حضرت عبدالعظيم روايات متعددى در علم فقه ، اخلاق و عقايد دارد كه در مسند نوشته شده براى ايشان موجود ...

جُستاري درباره حديث«القَدَريّةُ مَجوسُ هذه الاُمة»

راقم اين سطور را چندى است كه شوقِ كاوشى نوين در حديث بر دل افتاده و اين انديشه بر سَرَش ...

شرح حديث « أنا الله الذی لا إله إلّا أنا..»

يكى از احاديثى كه به لحاظ دارا بودن معانى غامض و دشوار از احاديث مشكل محسوب مى شود ، حديث ...

شرحان لحديث « هل رأيت رجلاً »

بنياد حكمت شيعى كه از آغازين روزهاى حيات رسول گرامى اسلام پى نهاده شد، با همت بزرگانى چون شيخ صدوق ...

شرح دعاي كميل

ميرزا ابوالحسن بن اسماعيل لارى، معروف به محقّق اصطهباناتى ، از دانشمندان بنام شيعه در قرن چهاردهم به شمار مى ...

رساله اي از ملا حبيب الله شريف كاشاني

مرحوم آيةاللّه العظمى ملّاحبيب اللّه شريف كاشانى، فرزند عالم جليل القدر ملّاعلى مدد ساوجى است. پدر بزرگوارِ وى از علماى ...