بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) (جزء اول قرآن)  8466
بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) (جزء اول قرآن)

زمانى، کاظم، کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، استاد راهنما: مؤدّب، سید رضا

رابطه بین مذهب و سیاست در اندیشه حضرت امام صادق (ع)  5650
رابطه بین مذهب و سیاست در اندیشه حضرت امام صادق (ع)

اشرفی، اکبر، کارشناسی ارشد، دانشکدۀمعارف اسلامی و علوم سیاسی استاد راهنما: عمیدزنجانی، عباسعلی، 1377

نقش امام صادق (ع)در تربیت محدثین و تدوین حدیث  5704
نقش امام صادق (ع)در تربیت محدثین و تدوین حدیث

نقش امام صادق (ع)در تربیت محدثین و تدوین حدیث قریشی، علی اکبر، کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، 1381

بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) ذیل جزء دوم قرآن كریم  7813
بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) ذیل جزء دوم قرآن كریم

مسلمی، محمدحسین، كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، دانشكده علوم انسانی، به راهنمائی : نكونام، جعفر، 1379

حجاب از دیدگاه قرآن و سنت  6119
حجاب از دیدگاه قرآن و سنت

زمینه هاى گسترش عفت, حفظ پوشش, حدود آن و دلایل موافقان و مخالفان در این زمینه, و كیفیت پوشش و پوشش زن در اجتماع. در پایان حضور زن در صحنه سیاست و اجتماع و در ...

قواعد مستخرجه از قضاوت‌های حضرت علی(علیه السلام)در باب ارث، وصیت، نکاح و طلاق  2675
قواعد مستخرجه از قضاوت‌های حضرت علی(علیه السلام)در باب ارث، وصیت، نکاح و طلاق

در رساله حاضر به بررسی و استخراج قواعد فقهی از قضاوت‌های حضرت علی (علیه السلام)پرداخته شده است؛ پيامبر |می‌فرمایند‌: آگاه ترين امّت من به موازين قضا، على بن ابى طالب (علیه السلام)است. با توجه به ...

گفتمان مهدویت در روزگار امام صادق (علیه السلام)  2681
گفتمان مهدویت در روزگار امام صادق (علیه السلام)

اشاره و تاکید کتاب الهی به آینده جهان و سفارش رسول اکرم |وحضرات معصومین(علیهم السلام) برظهور دوازدهمین حجت الهی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به عنوان فردی که زمین را پر از عدل ...

جایگاه قرآن و روش استفاده از آن در مناظرات امام رضا (علیه السلام)  2577
جایگاه قرآن و روش استفاده از آن در مناظرات امام رضا (علیه السلام)

روزگار امامت امامان(علیهم السلام)نشانگر آن است که دوران پیشوایی امام رضا (علیه السلام)با سایر ائمه (علیهم السلام)از جهات متعددی متفاوت بوده است. فضای فرهنگیـ زمانی، حضور جریانات دینیـ فرهنگی در خراسان و نیز عالمان و ...

انسان سالم از منظر قرآن و نهج البلاغه  1950
انسان سالم از منظر قرآن و نهج البلاغه

موضوع انسان سالم و مفاهیم مربوط به آن به طور عمده در دهۀ ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ و با کارهای راجرز و مازلو رسمیت یافت؛ اما در برداشتی کلی‌تر، مفاهیم انسان سالم تنها محدود به حوزه‌های روانشناسی ...

مباني و روش مصطفوي در «التحقيق في كلمات القرآن الكريم»  1667
مباني و روش مصطفوي در «التحقيق في كلمات القرآن الكريم»

در ميان دانشوران قرآن، برخی با بررسی و تبيين مبانی، اصول و قواعد فهم قرآن كريم، به اصول كلّی حاكم بر معانی آيات آن پرداخته و بر بيان روشمندی فهم قرآن همّت گمارده‌اند. بنابراين آگاهی از ...

بررسی مسأله انقطاع عذاب اخروی از دیدگاه آیات و روایات  1553
بررسی مسأله انقطاع عذاب اخروی از دیدگاه آیات و روایات

پایان‌نامۀ پیش رو با موضوع «بررسی مسأله انقطاع عذاب اخروی از دیدگاه آیات و روایات»، با پژوهش در مسأله عذاب در قیامت از نظر کمی (طول مدت) درصدد پاسخگویی به این مسأله می‌باشد که با ...

صفحه از 48
تعداد موارد : 672