بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) (جزء اول قرآن)  10937
بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) (جزء اول قرآن)

زمانى، کاظم، کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، استاد راهنما: مؤدّب، سید رضا

رابطه بین مذهب و سیاست در اندیشه حضرت امام صادق (ع)  7320
رابطه بین مذهب و سیاست در اندیشه حضرت امام صادق (ع)

اشرفی، اکبر، کارشناسی ارشد، دانشکدۀمعارف اسلامی و علوم سیاسی استاد راهنما: عمیدزنجانی، عباسعلی، 1377

نقش امام صادق (ع)در تربیت محدثین و تدوین حدیث  8032
نقش امام صادق (ع)در تربیت محدثین و تدوین حدیث

نقش امام صادق (ع)در تربیت محدثین و تدوین حدیث قریشی، علی اکبر، کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، 1381

بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) ذیل جزء دوم قرآن كریم  9677
بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) ذیل جزء دوم قرآن كریم

مسلمی، محمدحسین، كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، دانشكده علوم انسانی، به راهنمائی : نكونام، جعفر، 1379

حجاب از دیدگاه قرآن و سنت  9403
حجاب از دیدگاه قرآن و سنت

زمینه هاى گسترش عفت, حفظ پوشش, حدود آن و دلایل موافقان و مخالفان در این زمینه, و كیفیت پوشش و پوشش زن در اجتماع. در پایان حضور زن در صحنه سیاست و اجتماع و در ...

قواعد مستخرجه از قضاوت‌های حضرت علی(علیه السلام)در باب ارث، وصیت، نکاح و طلاق  4628
قواعد مستخرجه از قضاوت‌های حضرت علی(علیه السلام)در باب ارث، وصیت، نکاح و طلاق

در رساله حاضر به بررسی و استخراج قواعد فقهی از قضاوت‌های حضرت علی (علیه السلام)پرداخته شده است؛ پيامبر |می‌فرمایند‌: آگاه ترين امّت من به موازين قضا، على بن ابى طالب (علیه السلام)است. با توجه به ...

گفتمان مهدویت در روزگار امام صادق (علیه السلام)  4554
گفتمان مهدویت در روزگار امام صادق (علیه السلام)

اشاره و تاکید کتاب الهی به آینده جهان و سفارش رسول اکرم |وحضرات معصومین(علیهم السلام) برظهور دوازدهمین حجت الهی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به عنوان فردی که زمین را پر از عدل ...

جایگاه قرآن و روش استفاده از آن در مناظرات امام رضا (علیه السلام)  4393
جایگاه قرآن و روش استفاده از آن در مناظرات امام رضا (علیه السلام)

روزگار امامت امامان(علیهم السلام)نشانگر آن است که دوران پیشوایی امام رضا (علیه السلام)با سایر ائمه (علیهم السلام)از جهات متعددی متفاوت بوده است. فضای فرهنگیـ زمانی، حضور جریانات دینیـ فرهنگی در خراسان و نیز عالمان و ...

انسان سالم از منظر قرآن و نهج البلاغه  3926
انسان سالم از منظر قرآن و نهج البلاغه

موضوع انسان سالم و مفاهیم مربوط به آن به طور عمده در دهۀ ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ و با کارهای راجرز و مازلو رسمیت یافت؛ اما در برداشتی کلی‌تر، مفاهیم انسان سالم تنها محدود به حوزه‌های روانشناسی ...

مباني و روش مصطفوي در «التحقيق في كلمات القرآن الكريم»  2430
مباني و روش مصطفوي در «التحقيق في كلمات القرآن الكريم»

در ميان دانشوران قرآن، برخی با بررسی و تبيين مبانی، اصول و قواعد فهم قرآن كريم، به اصول كلّی حاكم بر معانی آيات آن پرداخته و بر بيان روشمندی فهم قرآن همّت گمارده‌اند. بنابراين آگاهی از ...

بررسی مسأله انقطاع عذاب اخروی از دیدگاه آیات و روایات  2506
بررسی مسأله انقطاع عذاب اخروی از دیدگاه آیات و روایات

پایان‌نامۀ پیش رو با موضوع «بررسی مسأله انقطاع عذاب اخروی از دیدگاه آیات و روایات»، با پژوهش در مسأله عذاب در قیامت از نظر کمی (طول مدت) درصدد پاسخگویی به این مسأله می‌باشد که با ...

بررسی عوامل توسعه اقتصادی از نگاه امام علی علیه‌السلام  2527
بررسی عوامل توسعه اقتصادی از نگاه امام علی علیه‌السلام

امروزه اهمّيت توسعه اقتصادی و نقش بارز آن در بنانهادن جامعه‏ای آرمانی، بر هيچ‌كس پوشيده نيست، تا آنجا كه می‌توان آن را از اولويت¬های دنيای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار، سعی شده ...

مبانی فقهی و حقوقی وظایف حکومت در حمایت از بیماران خاص  3113
مبانی فقهی و حقوقی وظایف حکومت در حمایت از بیماران خاص

فقه از منظر گاه جامعیت دین ،توانایی اداره جامعه و پاسخگویی به مسائل آن را داراست وبا روش رد فروع بر اصول این پاسحگویی را به منصه ظهور می رساند. یکی از مسائلی که جوامع ...

روش شناسی رویارویی امام علی (علیه السلام) و معاویه با تأکید بر نهج البلاغه  2252
روش شناسی رویارویی امام علی (علیه السلام) و معاویه با تأکید بر نهج البلاغه

زینب حیدری جزی، كارشناســي ارشــد رشتة علوم حدیث، پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث استاد راهنما دکتر عبدالهادی فقهی زاده استاد مشاور دکتر محمد هادی امین ناجی

بررسی سندی و دلالی روایات گریه بر امام حسین (ع)  7168
بررسی سندی و دلالی روایات گریه بر امام حسین (ع)

همتی، محمدعلی، دانشكده علوم انسانی ، دانشگاه قم، كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

معناشناسی تسبیح در قرآن با تأکید بر حوزه های معنایی  1639
معناشناسی تسبیح در قرآن با تأکید بر حوزه های معنایی

معصومه آذرخش کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث، پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث استاد راهنما حجةالاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی مهدوی راد استاد مشاور حجةالاسلام والمسلمین استاد شعبان نصرتی

بررسی غدیر خم در تفاسیر و سایر منابع اهل سنت  7656
بررسی غدیر خم در تفاسیر و سایر منابع اهل سنت

بررسی غدیر خم در تفاسیر و سایر منابع اهل سنت اسدى، سیدمسعود کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى استاد راهنما: همامى، عباس

فضائل امام جواد (ع) از دیدگاه آیات و روایات  5521
فضائل امام جواد (ع) از دیدگاه آیات و روایات

عباسى، منصوره، کارشناسى ارشد الهیات و معارف‏ اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث استاد راهنما: حجتى، سید محمدباقر

کیفرزدایی در حقوق ایران  1325
کیفرزدایی در حقوق ایران

کارشناسی ارشد، پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث استاد راهنما حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمّد رسایی استاد مشاور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی چیت‌سازیان

صفحه از 23
تعداد موارد : 672