عبد الهادی مسعودی

رییس دانشگاه قرآن و حدیث

سطح 4 فقه و اصول، حوزه علمیه قم

سوابق آموزشی

· تدریس در دانشگاه تهران، 1374 تا 1378 ، · تدریس در دانشگاه صنعتی شریف، 1377

· تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث : شهر ری، قم، اصفهان و مشهد مقدس، 1380 تا کنون

· تدریس در دانشکده اصول دین قم، متفرقه،‌ · تدریس در موسسه امام خمینی، (ره)، متفرقه،‌ · تدریس در موسسه بنت الهدی، متفرقه

· تدریس در حوزه علمیه قم(رشته تخصصی حدیث، مدرسه شهیدین، مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت معصومه )

· تدریس در حوزه خواهران( معصومیه قم، مرکز تربیت مدرس قم ، رکن الهدی کرمان) مکرر.

· برگزاری کارگاه های مختلف در قم ، ری، تهران، ساری، اراک ، زنجان، ارومیه، شیراز، مشهد، اصفهان

سوابق اجرایی

· تاسیس و مديريت مركز تحقيقات دارالحديث (5 سال) 1370 تا 1375

· مديريت گروه موسوعه نگاري مركز تحقيقات دارالحديث ( 9 سال) 1375تا 1384

· مدير گروه علوم حديث دانشكده علوم حدیث( سه دوره ) 1382 تا 1388

· معاونت پژوهش دانشكده علوم حديث ( دو دوره ) 1385تا 1389

· جانشین مدیر مسئول مجله حدیث اندیشه ، 1385تا 1389

· رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و حدیث، 1391 تا 1394

· مؤسس و مسئول پژوهشکده تفسیر اهل بیت (ع) (پژوهشگاه قرآن و حدیث) 1391 تا کنون

· مدیر مسئول مجله تفسیر اهل بیت (ع)، 1392 تا کنون

· عضو موسس و رئیس انجمن حدیث حوزه، 1390 تا کنون

· قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث، 1394 تا 1400

· ریاست دانشگاه قرآن و حدیث، 1400 تا کنون

· نایب رئیس کار گروه تدوین متون درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش حدیث، 1394 تا 1400

· عضو کمیسیون توسعه آموزش و پژوهش قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 1398 تا 1401)

· عضو هیئت ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 1400 تا کنون)

· عضو شورای دانشگاه های خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 1401 تا کنون )

· داور کتاب سال حوزه، بخش حدیث و نیز ترجمه ( 1390 تا کنون

· مسئول هیئت داوری کتاب سال حوزه، بخش حدیث ( 1399 تا کنون )

· داور جشنواره فارابی و چندین مجله مانند علوم حدیث، حدیث حوزه، پژوهش های قرآن و حدیث (1387 تا کنون )

سوابق پژوهشی

کتاب‌های تألیفی‌

1. روش فهم قرآن ( انتشارات دارالحدیث )

2. قرآن در روایات ( انتشارات دارالحدیث )

3. روابط اجتماعی در قرآن کریم ( انتشارات دارالحدیث )

4. اخلاق اسلامی 2 جلد ( انتشارات حوزه علمیه قم )

5. روش فهم حدیث ( انتشارات سمت )

6. وضع و نقد حدیث( انتشارات سمت )

7. آسیب شناسی حدیث( انتشارات سمت )

8. درسنامه فهم حدیث( انتشارات دارالحدیث )

9. درسنامه فقه الحدیث( انتشارات دارالحدیث )

10. در پرتو حدیث( انتشارات دارالحدیث )

11. نسیم حدیث( انتشارات دارالحدیث )

12. تفسیر روایی جامع، 2جلد ( مبانی، منابع، روش و آسییب شناسی ) ( انتشارات دارالحدیث )

13. فقه الحدیث 1 و 4 ( انتشارات دارالحدیث مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری )

14. شرح احادیث امیر المؤمنین به روایت حضرت عبدالعظیم ع

15. حدیث شناسی مقارن ( دانشگاه باقر العلوم )

ترجمه ها

1. دانش نامه امیرالمومنین (ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ (چهار جلد از دوازده جلد) سال1382، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

2. دانشنامه امام حسین (ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ( ده جلد از چهارده جلد) سال 1383، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

3. دانش نامه امام مهدی (ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ ( ده جلد) سال1385، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

4. ‎‎دانش نامه عقاید اسلامی( سه جلد از هفت جلد) سال1387 ،موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

5. سیره پیامبر خاتم(ص) (هفت جلد) ، سال 1394 موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

6. نماز در کتاب و سنت سال 1380، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

7. علم و حکمت در کتاب و سنت سال 1381 ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

8. راهنمای محبت سال1382 ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

9. کیمیای عشق سال 1382 ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

10. چشم تماشا (ترجمه نزهة الناظرو تنبیه الخاطر) سال1384 ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

11. مروارید درخشان ( ترجمه الدره الباهره) ، انتشارات زائر.

12. شناخت نامه نماز، دو جلد1392، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

13. واقعه عاشورا در منابع کهن( بخش فتوح ابن اثم کوفی ) موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

14. انفاق در قرآن و حدیث ( 1401 ) موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

15. حکمت نامه سالمند ( 1397) موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

16. ادای حقوق مؤمنان ( ترجمه قضاء حقوق المؤمنین ) 1401 موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

17. نبوت عامه، 1401 ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

18. نبوت خاصه ، دو جلد 1402 ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

‌تلخیص، تصحیح و همکاری

1. اکسیر المحبه، تلخیص 1383، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

2. الاسس الحدیثیه و الرجالیه عند العلامه الشیخ محمدتقی المجلسی، 1385، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

3. الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، تصحیح، 1379، انتشارات زائر

4. المجتنی، تصحیح، 1401 موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

5. نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، تصحیح، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

6. ‎ حج و عمره در قرآن و حدیث، محقق همکار، 1377 موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

7. دلیل المحبه، تلخیص، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

8. دانش نامه میزان الحکمه، همکار محقق، 1388، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

9. دانشنامه امام حسین، ع بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، نگارش تحلیل و بیان، 1378، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

10. دانشنامه امام مهدی، ع بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، نگارش تحلیل و بیان، 1384، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

11. راهنمای محبت، محقق همکار ، 1382، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

12. سیمای اهل بیت، تلخیص ، 1382، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

13. سیمای علم و حکمت، تلخیص، 1380، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

14. سیمای نماز، تلخیص ، 1377، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

15. العلم و الحکمة، محقق همکار ، 1385، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

16. العقل و الجهل، محقق همکار ، 1386، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

17. فرهنگ نامه ادب، محقق همکار ، 1387، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

18. فرهنگ نامه ی اذان، محقق همکار ، 1384، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

19. موسوعه العقائد الاسلامیه، همکار ، 1384، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

20. کیمیای عشق، تلخیص ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

21. تصحیح تحفه الاولیاء، ترجمه فارسی اصول کافی، دو جلد، 1388، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

22. دانش نامه قرآن و حدیث(گردآوری، تحليل، نقد و مدخل نویسی) (تا جلد 21 )؛ 1374 تا 1400، دارالحدیث

23. پرتوی از تفسیر اهل بیت ع ( سه جلد) موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

24. مجمع النورین ( دو جلد) موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

مقالات علمی پژوهشی

مقالات مستقل:

1. عرضه حدیث بر امامان (ع) قسمت اوّل ، مجله علوم حدیث ،شماره 6 ، سال 1376

2. عرضه حدیث بر امامان (ع) قسمت دوم ، مجله علوم حدیث ، شماره 9 ، سال 1378

3. سیر تدوین غریب الحدیث علوم حدیث، علوم حدیث ،13 ، 1378

4. بهره‏گیری از حدیث در روانشناسی «زمینه‏ها و موانع» علوم حدیث ، شماره 29 ، 1382

5. شیوه‏های تحمّل و مهار مصیبت از دیدگاه احادیث ، علوم حدیث شماره 31 ، 1383

6. تلاش‏های مجلسی ‏اول در فهم متن ، علوم حدیث ، شماره 34 ، 1383

7. از مفهوم تا مقصود ، علوم حدیث ، شماره 35 ، 1385

8. تفسير روايي به روايتي ديگر ،علوم حدیث ، شماره 36 ، 1385

9. احادیث صعب و مستصعب، علوم حدیث » شماره 75 بهار 1394.

10. مفهوم (عقل عن الله ) در روایات، علوم حدیث ، شماره 100، تابستان 1400.

11. مفهوم شناسی حکمت بالغه، مجله تفسیر و علوم قرآنی حکمت بالغه» پاییز و زمستان 1400، شماره 2 .

مقالات مشترک:

12. پايه نظري و الگوي هيجانات مثبت از ديدگاه اسلام ، مطالعات اسلام و روانشناسي ، شماره 9 ، 1390

13. تحليل معناشناختي «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان، مجله آموزه هاي قرآني، شماره 17 ،1392

14. مطالعه انتقادی دیدگاه عمر فلاته درباره آغاز پیدایش جعل حدیث، علوم حدیث ،شماره 68 تابستان 1392.

15. مولفه های احساس سعادتمندی در احادیث با رویکرد روانشناختی، علوم حدیث شماره 62، زمستان 1390.

16. نقدی بر ترجمه ی استاد دشتی «ره» از حکمت های نهج البلاغه، پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 4، زمستان 1392 .

17. نسبت «توجه به علم خدا» و «خویشتن داری در انسان» ، پژوهش های اخلاقی » زمستان 1392، شماره 14 .

18. تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت، پژوهش­های تفسیر تطبیقی، شماره 10، پاییز و زمستان 1398.

19. باطن ولایی قرآن ، مجله امامت پژوهی، شماره 28 زمستان 1399 .

20. بررسی مفهوم و اعتبار روایات اقبال و ادبار قلوب و رابطه آن با احادیث جهاد با نفس، علوم حدیث، شماره 102 ،زمستان 1400

21. بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن، علوم حدیث، شماره 103، بهار 1401.

مقالات ترویجی

1. تعامل حدیث با دانش های بشری ؛ حدیث حوزه - شماره 3 ، پاییز و زمستان 1390

2. پنداره نحوست ماه صفر ، حدیث حوزه، شماره 4 ، بهار و تابستان 1391.

3. گونه پژوهی نقدهای علامه شوشتری بر شارحان نهج البلاغه، حدیث حوزه، شماره 12، بهار و تابستان 1395.

4. اخلاق حدیث پژوهی، حدیث حوزه » بهار و تابستان 1399 - شماره 20

5. وظایف اخلاقی حاجیان، مجله میقات حج » تابستان 1381 - شماره 40

6. . فلسفه ی مناسک حج ، میقات حج » زمستان 1384 شماره 54(

7. اسرار مناسک حج، میقات حج » زمستان 1385 - شماره 58 .

8. اماکن و آثار: فلسفه ی نامگذاری ها)1)، میقات حج » پاییز 1384 - شماره 53

9. الأزهر: گزارش دیدار از «الأزهر»، مجله : فرهنگ کوثر » بهمن 1377 - شماره 23 (

10. نفاق و منافقان از ديدگاه امام موحّدان، دانشنامه امام علی ع ، جلد چهارم، 1380 .

مقالات کوتاه در مجله حدیث زندگی و متفرقه :

11. سوره گل

12. لبخند روح

13. روح سبز دريا

14. كوچه شادى

15. يك آسمان ستاره

16. شور زندگى

17. پيوستگى و همبستگى

18. سامان تو، سامان من!

19. تحكيم خانواده

20 در سايه‏سار نماز امام على†

21 همتای تقوا .

مقالات همایشی‌

1. استفاده علامه مجلسی از احادیث اهل سنت ، همایش نکوداشت علامه مجلسی(ره) مکتوب، 1379

2. مناظره از منظر دین، همایش احیای سنت گفت و گو و مناظره با ادیان و مذاهب، سخنرانی و مکتوب، 1383

3. مناظره های مکتوب، همایش احیای سنت گفت و گو و مناظره با ادیان و مذاهب، به صورت‎ مکتوب، 1383

4. مقایسه ی تطبیقی نظرات نراقی ها با روایات درباره ی عجب، همایش نکوداشت نراقی ها مکتوب، 1384

5. خلق عظیم ، بزرگداشت حضرت عبد العظیم حسنی(س)، مکتوب ، 1383

6. پسند خویشتن(مقایسه نظر ات امام خمینی(ره) در باره خودپسندی با روایات) همایش اندیشه های اخلاقی عرفانی امام خمینی (ره) مکتوب، 1384

7. تاج كرامت انسان همایش امام خمینی و قلمرو دین، «کرامت انسان»؛ مکتوب، تهران: خرداد 1386

8. عرصه های حدیث پژوهی، همایش حدیث پژوهی(1) مشهد، سخنرانی و پرسش و پاسخ، 1388

9. بایسته های حدیث پژوهی، همایش حدیث پژوهی(2) مشهد، سخنرانی و کارگاه، 1389

10. از روایت تا درایت؛ معرفی کتاب«الحدیث النبوی بین الروایۀ و الدرایۀ» ،همایش بررسی اندیشه های علمی آیت الله العظمی جعفر سبحانی(مدظله العالی) 1 مکتوب و سخنرانی ، 1397.

11. جایگاه قرآن و حدیث در علوم، مجموعه نشست های علمی اولین همایش علوم انسانی – اسلامی، سخنرانی و مکتوب، بوستان کتاب، بهار 1401.

پروژه‌های تحقیقاتی

1. مبانی و روش تفسیر روایی، پژوهشکده تفسیر،1393

2. آسیب شناسی منابع، مبانی و روش تفسیر روایی، پژوهشکده تفسیر، 1391

3. دانشنامه قرآن و حدیث، پژوهشکده حدیث ، 1404

افتخارات

1. برگزیدۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، دوره 25 (ترجمه دانشنامه عقاید اسلامی)

2. برگزیدۀ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، دوره 25 (کتاب وضع و نقد حدیث)

3. برگزیدۀ کتاب سال حوزه ؛ دوره هشتم (تالیف کتاب روش فهم حدیث)

4. برگزیدۀ کتاب سال حوزه ؛ دوره (ترجمه دانشنامه امام حسین (ع)

5. برگزیده کتاب سال حوزه دوره هفدهم (ترجمۀ دانشنامه امام مهدی (عج)، )

اثر شایسته تحسین کتاب سال حوزه ؟؟؟؟ ( تفسیر روایی جامع


رزومه در پایگاه اندیشوران
 عبد الهادی مسعودی