مهدی غلامعلی

حجت الاسلام مهدي غلامعلي در سال ۱۳۷۱ از دبيرستان علوم و معارف اسلامي شهيد مطهري تهران فارغ التحصيل شد. در كنار دروس دبيرستان، دروس حوزوي را نيز از اساتيد معزز مدرسه عالي شهيد مطهري فرا گرفت . پس از اخذ ديپلم توفيق حضور در حوزه علميه مروي )تهران) را يافت و با امتحان سه پايه نخست اجازه حضور در درس‌هاي پايه چهارم را پيدا كرد. بخشي از ادبيات عرب، معاني و بيان، شرح لمعه، اصول مظفر، منطق، فلسفه و بخشي از رسائل و مكاسب را از اساتيد بزرگوار آن مدرسه آموخت . بعضي از اساتيد آن دوران عبارتند بودند از: حجج اسلام و آيات اعلام : مرحوم سيد ابوالفضل موسوي تبريزي، مرحوم پاكتچي، اصطهباناتي، رجايي، كثيري، تقوايي، شريتعمداري، جورابچي (قفقازي) و شريف زاده . در سال ۱۳۷۴ براي ادامه تحصيل به شهر مقدس قم مشرف شد و تا كنون نيز توفيق حضور در حوزه علميه قم را دارد. كتب شريف رسائل، مكاسب و كفايه را در محضر حضرات آيات و حجج اسلام آقايان مرحوم احمدي ميانجي، نكونام، اعتمادي، سيد احمد خاتمي، حسيني خراساني، محمدي (فيضيه) و احدي آموخت . مدت شش سال در دروس خارج فقه آيات عظام آقايان حاج شيخ جواد تبريزي، حاج محمد فاضل لنكراني(ره)، حاج سيد احمد مددي و حاج مهدي گنجي (گنجعلي) شركت كرد. بداية الحكمه و نهاية الحكمه را نيز از جنابان حجج اسلام محمدي همداني، و حاج مرتضي جوادي آملي فرا گرفت . همچنين از سال ۱۳۷۵ تا كنون در موسسه تحقيقاتي دار الحديث به مطالعه و پژوهش پيرامون مباحث حديث مشغول است. در اين مدت از كلاس‌ها و كارگاه‌هاي علمي حجج اسلام آقايان استاد عبدالهادي مسعودي، استاد سيد كاظم طباطبايي، استاد محمد كاظم رحمان ستايش و استاد محمد احساني فر استفاده كرد . در طول مدت حضور در موسسه تحقيقاتي دارالحديث با گروه‌هاي تاريخ حديث، دانشنامه نگاري، تفسير روايي، تاريخ و سيره و مصدريابي همكاري علمي داشته و مدخل‌هاي متعددي را تنظيم كرده است. وي از كارشناسان گروه قرآن و حديث راديو معارف در حوزه مباحث حديثي مي‌باشد.


سایت شخصی
 مهدی غلامعلی