منابع حدیثی ضعیف کتاب «عاشورا، ریشه‌ها و انگیزه‌ها» درباره هدف امام حسین (ع)

محمد اسفندیاری، یکی از منتقدان کتاب «عاشورا، ریشه‌ها و انگیزه‌ها» بیان کرد؛ در این کتاب شش حدیث درباره هدف قیام ...

بازخوانی هفت تحلیل از واقعه عاشورا

چاپ اول کتاب «شهید حقوق و ارزش‌های انسانی» به قلم سیدجواد ورعی، توسط نشر میراث اهل قلم در تابستان ۹۷ ...

نخستین نشست عاشوراپژوهی در آکادمیای غیرشیعی برگزار شد

اولین نشست از مجموعه نشست‌های علمی و تخصصی ماهانه موسسه فرهنگی هنری زیتون و عتبه امام حسین(ع) با موضوع مروری ...

البدایة و النهایة ـ منبع عاشوراپژوهی

نویسنده در بخش گزارش زندگی امام حسین(ع)، به دلیل گرایش های ضدّ شیعی اش، گاه به انکار برخی حقایق تاریخی ...

تأملی در منابع و تاریخ نگاری عاشورا در دو قرن نخستین اسلامی

واقعۀ کربلا از ناگوارترین وقایع جهان اسلام است اما نقطۀ عطفی در تاریخ تشیع به شمار می‌آید و در تکوین ...

سِیرُ أعلام النبلاء ـ منبع عاشوراپژوهی

ذهبی به طور گسترده، به زندگی امام حسین(ع) پرداخته و افزون بر آنچه در شرح حال افراد می آورند (مانند: ...

کشف الغُمّة فی معرفة الأئمّة ـ منبع عاشوراپژوهی

نویسنده با احاطه فراوان به علوم گوناگون، زندگی نامه پیامبر خدا(ص) و اهل بیتش را یک جا گرد آورد و ...

تذکرة الخواصّ من الاُمّة بذکر خصائص الأئمّة(ع) ـ منبع عاشوراپژوهی

نویسنده افزون بر گزارش احوال و مناقب شخصی امام حسین(ع)، به نهضت کربلا پرداخته و از آغاز تا انجام آن ...

مُثیر الأحزان و مُنیر سُبل الأشجان ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از تاریخ عاشورا را می توان در این کتاب یافت.

الکامل فی التاریخ ـ منبع عاشوراپژوهی

نویسنده در گزارش وقایع سه قرن نخست هجری، بر تاریخ الطبری تکیه دارد و کتابش را به شیوه طبری به ...

درس‌گفتارهای عاشورایی «آیت‌الله حائری شیرازی» در «آئینه تمام‌نما»

کتاب «آئینه تمام‌نما» اثر آیت‌الله حائری شیرازی با محوریت درس‌هایی از قیام امام حسین(ع) منتشر شد.

المَزار الکبیر ـ منبع عاشوراپژوهی

مشهدی در کتاب مشهور المزار الکبیر، زیارات پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) را به ترتیب، ذکر کرده و در میان آنها، ...

الخرائج و الجرائح ـ منبع عاشوراپژوهی

در این کتاب به بیان اموری مربوط به پیامبر(ص) و دوازده امام(ع) پرداخته شده است.

مقتل الحسین(ع) المنسوب إلی أبی مِخنَف ـ منبعی غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

ابومخنف کتابی در خور توجه در مورد تاریخ عاشورا داشته که از بین رفته است اما کتابی که در عصر ...

نور العین فی مشهد الحسین(ع) ـ منبعی غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

هرگاه سخنی از تاریخ عاشورا در این کتاب باشد اما در منابع پیش از آن یافت نشود، قابل استناد نیست. ...

مقتل الحسین(ع) ـ منبع عاشوراپژوهی

آنچه در کتاب مقتل الحسین آمده اگر با اخبار پذیرفته شده ی دیگر منافات نداشته باشد قابل قبول است.

روضة الواعظین و بصیرة المتّعظین ـ منبع عاشوراپژوهی

در بخش مربوط به امام حسین(ع) در این کتاب، گزارش نویسنده، مشابه گزارش ابو مخنف است و دو کتاب الإرشاد ...

المنتخب فی جمع المَراثی و الخُطب ـ منبع غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

اکثر مطالب این کتاب، بدون ذکر مأخذ و احادیث آن نیز به صورت مُرسَل است و سَره و ناسَره در ...

تاریخ مدینة دمشق ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از آن به تاریخ عاشورا پرداخته شده است که در این نوشته، این قسمت کتاب مورد توجه است.

إعلام الوری بِأعلام الهدی ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از آن بیانگر تاریخ عاشوراست و می تواند به عنوان منبعی برای عاشوراپژوهی به آن نگریست

روضة الشهدا ـ منبعی غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

بخشی از روضه های تحریف شده، ریشه در این کتاب دارد و اگر سخنی از عاشورا در این کتاب آمده ...

الأمالی الخَمیسیة ـ منبع عاشوراپژوهی

در امالی کنونی، در جلد نخست، یک مجلس به فضایل کلّی اهل بیت(ع) اختصاص دارد و فصلی نیز ویژه فضیلت ...

مُحْرِق القلوب ـ منبع غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

محرف القلوب از جمله کتاب هایی است که اگر مطلبی در مورد عاشورا در آن باشد اما در منابع پیش ...

مصباح المتهجّد ـ منبع عاشوراپژوهی

شیخ طوسی به فضیلت زیارت امام حسین(ع) و نقل زیارت عاشورای معروف و دیگر زیارت ها و نیز برخی اعمال ...

إکسیر العبادات فی أسرار الشهادات (أسرار الشهادة) ـ منبع غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

آنچه در مورد تاریخ عاشورا در این کتاب آمده اما در منابع پیش از آن وجود ندارد قابل اعتماد نیست ...

کتاب الطبقات الکبیر ـ منبع عاشوراپژوهی

کتاب الطبقات الکبیر ـ یا آن گونه که اکنون نام می برند: الطبقات الکبری ـ، اثر بزرگ و پر مراجعه ...

أنساب الأشراف ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از کتاب به امام حسین(ع) اختصاص دارد.

الإمامة و السیاسة ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از این کتاب به معرفی حضرت سیدالشهدا(ع) اختصاص دارد

ناسخ التواریخ ـ منبع غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

آنچه در این کتاب در باره عاشورا آمده اما در منابع کهن نیامده، قابل اعتماد نیست.

الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از کتاب ارزشمند الارشاد، به زندگی امام حسین(ع) و تاریخ عاشورا اختصاص دارد.

عنوان الکلام ـ منبع غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

به متفردات این کتاب در مورد عاشورا نمی توان اعتماد کرد. به عبارت دیگر اگر حادثه ای در این اثر ...

المستدرک علی الصحیحین ـ منبع عاشوراپژوهی

از منابع کهن اهل سنت که بخشی از آن به بیان ویژگیهای حضرت سیدالشهدا(ع) پرداخته است.

تذکرة الشهداء ـ منبع غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

آنچه در این کتاب در باره عاشورا آمده اما در منابع پیش از آن یافت نمی شود، نمی توان پذیرفت. ...

الأمالی (أمالی الصدوق) ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از امالی صدوق به بیان شهادت امام حسین(ع) پرداخته است.

کامل الزیارات ـ منبع عاشوراپژوهی

مؤلف کامل الزیارات، مطابق با عنوان انتخابی خود، به زیارت ها و بویژه زیارت امام حسین(ع) پرداخته و بیش از ...

مَعالی السِّبطَین ـ منبع غیر قابل استناد در عاشوراپژوهی

به آن دسته از مطالب این کتاب که در منابع قبل از آن نیامده نمی توان اعتماد کرد.

مناقب آل أبی طالب ـ منبع عاشوراپژوهی

این کتاب، زندگی نامه و مناقب امام حسین(ع) را نیز با تفصیلی متناسب با حجم کتاب خود، آورده و تعدادی ...

شرح الأخبار ـ منبع عاشوراپژوهی

قاضی نعمان، بخشی از جزء یازدهم، دوازدهم و سیزدهم از شانزده جزء شرح الأخبار را به مناقب و مقتل امام ...

المعجم الکبیر ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از کتاب معجم کبیر اختصاص دارد به بیان شرح حال امام حسین(ع) و واقعه عاشورا

مَقاتل الطالبیین ـ منبع عاشوراپژوهی

در این کتاب بیش از دویست کشته خاندان ابو طالب در سه قرنِ نخست هجری، نام برده و احوالشان بیان ...

العِقد الفرید ـ منبع عاشوراپژوهی

بخشی از این کتاب، به حکایات تاریخی پرداخته و گزارش کوتاه و ناقصی نیز از حماسه عاشورا آورده است.

الفُتوح ـ منبع عاشوراپژوهی

کتابی کهن و ارزشمند که بخشی از آن به تاریخ عاشورا اختصاص دارد.

تاریخ الاُمم و الملوک (تاریخ الطبری) - منبع عاشوراپژوهی

بخشی از تاریخ طبری به تاریخ عاشورا اختصاص دارد و از مهم ترین منابع عاشوراپژوهی به حساب می آید.

گزارش ها در منابع متأخّر عاشوراپژوهی

کدام دسته از گزارش های منابع متاخر قابل استنادند؟

متفردات منابع متاخر در باره عاشورا

اگر مطلبی در باره عاشورا در منابع متاخر آمده و در کتاب های کهن نیست، شاید نویسندگان آنها کتاب های ...

دلایل بهره نبردن از منابع متأخّر در عاشوراپژوهی

چرا هنگام گزارش حادثه عاشورا، از کتاب های متأخر استفاده نشود؟

تحلیلی در باره متفرّدات منابع متأخّر در مورد تاریخ عاشورا

چرا شماری از مطالب مشهوری كه در منابع متأخّر آمده اند و بسیاری از مرثیه سرایان در تبیین واقعه عاشورا ...