مهدی مهریزی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

تولد :۱۳۴۱ ش ، مشهدورود به حوزه علمیه: سال ۱۳۵۵ مشهد ، سال ۱۳۵۸ مهاجرت به حوزه قم 

کتاب‌ها:

خردگرایی در قرآن و حدیث، ترجمۀ (العقل و الجهل فی القرآن و السنة)، دارالحدیث، ۱۳۷۸، وزیری.سیاستنامۀ امام علی (ع)، ترجمۀ جلد چهارم موسوعۀ امام علی (ع)، دارالحدیث، ۱۳۷۹، وزیری.یادنامۀ علامۀ مجلسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۳ جلد، ۱۳۷۹، وزیری.امام علی از نگاه دانشوران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۳ جلد، بهار ۱۳۸۰، وزیری.زن در سخن و سیرۀ امام علی (علیه السلام)، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱.شخصیت و حقوق زن در اسلام، انتشارات علمی فرهنگی.آشنایی با متون حدیث و نهج البلاغه، مرکز جهانی علوم اسلامی، ج ۱، ۱۳۷۷، ۲۳۰ ص، وزیری، ترجمه به عربی با عنوان طرق معرفة النصوص و نهج البلاغه، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۰.میراث حدیث شیعه، دفتر اول تا هفتم، مرکز تحقیقات دارالحدیث ۷۷ ـ ۱۳۸۰.کتابشناسی اصول فقه شیعه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، دی ۱۳۷۱، ۲۰۸ ص، رقعی.مسافرت در اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ویرایش اول، دی ۱۳۶۷، ۶۴ ص، پالتویی.تقویم عبادی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۱،۱۲۰ ص، رقعی؛ ویرایش دوم، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱.آیینه داران خورشید، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ج ۱، تابستان ۱۳۷۲، ۱۶۳ ص، رقعی.مرزهای ارتباط با کفار (طرح پژوهشی)، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، پاییز ۱۳۷۲، ۶۹ ص، پالتویی.رساله های فقهی (۱) بلوغ دختران؛ الف: ویرایش اول، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، بهار ۱۳۷۶، ۴۳۱ ص، وزیری. ب: سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ویرایش دوم، ۱۳۸۰.دو راهی های زندگی، پاییز ۱۳۷۶، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۲۰ ص، رقعی.مدخل إلی فلسفة الفقه، زمستان ۱۳۷۶، ۱۱۲ ص، رقعی.حجاب، پژوهشگاه، ویرایش اول زمستان ۱۳۷۶،۷۲ ص، پالتویی.زن، الف: نشر خرم ۱۳۷۷، ، ۲۴۰ ص، رقعی. ب: ترجمه به انگلیسی.القواعد الفقهیة، تصحیح و تحقیق، ۷ ج، انتشارات الهادی، وزیری.فقه پژوهی، الف: نشر ایران نگین ویرایش اول، ۱۳۷۸، ۳۸۴ ص، وزیری. ب: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویرایش دوم (با اصلاحات و نمایه) ۱۳۷۹.فمینیسم، انتشارات بین المللی مهدی، تابستان ۱۳۷۸، ۹۱۵ ص، رحلی.شناخت نامۀ علامه مجلسی، ۲ ج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان ۱۳۷۸، ۳۰۱ ۳۸۰ ص، وزیری


 مهدی مهریزی