منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال

معروف به رجال الکبیر و از منابع رجالی شیعه

تنقیح المقال فی علم الرجال

یکی از جامع ترین کتاب های رجالی شیعه

گذری بر مقاله ی «تنقیح المقال در قاموس الرجال»

نقد مقاله ی «تنقیح المقال در قاموس الرجال» که در مجله کتاب های اسلامی به چاپ رسیده است.

حاوی الأقوال فی معرفة الرجال

کتابی در موضوع دانش حدیث و رجال

حاشیة خلاصة الاقوال

توضیحی در مورد 387 نفر از رجال موجود در خلاصة الأقوال علاّمه حلّی

التحریر الطاووسی

این اثر از کتاب حلّ الإشکال فی معرفة الرجال ابن طاووس (م 673 ق) اخذ شده است. در این استخراج، ...

الحاوی فی رجال الشیعة الإمامیة

این کتاب از آثار مفقود است اما محقق آن، قطعه های پراکنده ی این کتاب در کتابهای دیگر را گرد ...

الفوائد الرجالیة للمحقّق الکرَکی

با مراجعه به کتاب های محقّق کرَکی، بعضی از فواید رجالی آن و دیدگاه های و آرای رجالی نویسنده مشخّص ...

إیضاح الاشتباه

این کتاب، مشتمل بر ضبط اسامی راویان و رجال حدیث است که بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.

کتاب الرجال (رجال ابن داوود)

یکی از کتاب های رجالی شیعه

مشیخة التهذیب

شیخ طوسی پس از اتمام کتاب، به منظور رفع ارسال در اسناد، اقدام به تألیف مشیخه نموده است و در ...

تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب مشکلة الحدیث)

علم رجال یکی از دانش‌هایی است که زمینه حجیت حدیث را فراهم می‌سازد. از این­ رو جریان قرآنیون که از ...

مشیخة الاستبصار

شیخ طوسی به منظور رفع اشکال ارسال از روایات کتاب الاستبصار، اقدام به تهیه مشیخه نموده است و در آن، ...

معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة وأسماء المصنّفین منهم قدیما وحدیثا

متمّم کتاب الفهرست شیخ طوسی است و در معرّفی علمای شیعه و کتاب های آنها که در کتاب الفهرست وارد ...

رجال الطوسی

از مهم ترین منابع رجالی شیعه

اختیار معرفة الرجال

از منابع مهم رجالی شیعه معروف به رجال کشی

رجال النجاشی

یکی از چهار کتاب اصلی رجال که به دلیل اعتبار آن، از دیرباز مورد مراجعه و استناد بوده است.

تکملة رسالة أبی غالب الزراری

نامها و افرادی در این رساله معرفی شده اند که از قلم ابوغالب زراری افتاده است. این اثر ضمن کتاب رسالة ...

مشیخة الفقیه

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، برای اختصار در سند، اوایل اسناد اغلب روایات را حذف نموده است و ...

رجال البرقی

از نخستین منابع رجالی

رسالة أبی غالب الزراری و تکملتها

این کتاب، مشتمل بر نامه ای است که ابو غالب زراری به نوه خویش در معرّفی خود و بزرگان خاندان ...

شخصیت رجالی سَماعةبن مِهران حضرمی

خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها دو سرمایه‌ی گران‌بها با عنوان قرآن و عترت در میان بشر به ودیعه نهاده و ...

ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالی

سنت به عنوان گسترده ترین منبع دین شناخت، که جزئیات و تفاصـیل آمـوزه هـای دینی را در اختیار ما گذاشته ...

شخصیت رجالی علی بن ابی حمزه بطائنی و اعتبار روایات او

علی بن ابی حمزه بطائنی از راویان کثیر النقلی است که در ابتدا صحیح المذهب و از وکلا و راویان ...

بررسی تطبیقی نقش آیات عظام خویی و سبحانی در تکمیل مبانی علم رجال

ضرورت بحث از توثیقات خاص در علم رجال برای به دست آوردن راویان راستین، حکایت از اهمیت وافر این علم ...

آشنایی با علم رجال

این کتاب عهده دار بیان مفاهیم، کلیات و کربردهای علم رجال است.

بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏

یکی از مهمترین جوامع رجالی معاصر، قاموس الرجال تألیف محمد تقی شوشتری است. این کتاب رجالی، در واقع نقدی بر ...

نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنى

تا پیش از چاپ این کتاب، نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنى چندان مورد توجه قرآن پژوهان نبوده ...

ارزیابی رجالیان دربارۀ محمد بن بحر رهنی

محمد بن بحر الرهنی الشیبانی یکی از راویان صاحب تألیف است. روایات او در آثار و کتب شیخ صدوق‡ انعکاس ...

معالم العلماء

تتمیم فهرست شیخ طوسی

پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلی

رجالیان در بازشناسی حال راویان و بحث در بارۀ وثاقت و یا ضعف ایشان افزون بر توثیقات فردی و خاص گاه ...

جرح راوی بر اساس مذهب؛ اسباب و نتایج

در این نوشتار تحلیلی - توصیفی معلوم شده است وارد ساختن بی دلیل عنصر مذهب سبب محرومیت از بخشی از ...

آشنایی با کتب رجالی شیعه

کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه» با «درآمد» آغاز و مطالب در چهار فصل سامان یافته است.

گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه رجالیان»

برای اعتبار سنجی احادیث، راهایی وجود دارد که یکی از آنها، ارزیابی راویان و رجال موجود در اسناد احادیث است. ...

جلد دوم کتاب «رجال تفسیری» به قلم آیت الله جوادی آملی منتشر شد

جلد دوم کتاب «رجال تفسیری» به همت پژوهشگاه علوم وحیانی معارج به قلم مفسر قرآن آیت الله العظمی جوادی آملی ...

برخی نو‌آوری‌های میرداماد در الرواشح السماویه

گرچه میرداماد شهرتش را بیشتر مدیون نگاشته‌هایی پیرامون حکمت و فلسفه است، لکن در زمینه‌های متعدد، از جمله علوم نقلی ...

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

شیخ طوسی کتاب الفهرست را با هدف گردآوری و ارائه فهرست مصنفان و أصحاب اصول و آثار ایشان تألیف کرده ...

نرم‌افزار کتابخانه رجالی شیعه تولید می‌شود

رئیس مرکز کامپیوتری علوم اسلامی(نور) از ایجاد تحول تا ۵ سال آینده در حدیث‌پژوهی و همچنین تولید نرم‌افزار کتابخانه رجالی ...

خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهن

هدف از این پژوهش، اثبات پایبندی رجالیان متقدم شیعه، به فرمایشات معصومان در »چگونگی توصیف راویاان« اسا. باه نرار میرسد که ...

نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و تضعیف راویان

حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسالمی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب هایی شده که در اعتبار آن ...

رجال النجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)

رجال نجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه) یکی از مهم‌ترین مصادر رجالی شیعه است که ابوالعباس نجاشی آن را نگاشته است. رویکرد ...

مأخذشناسی رجال شیعه

آنچه در این کتاب گرد آمده، معرفی و شناسایی تألیفات رجالی شیعه است.

الفوائد الرجالیة

در این اثر، مجموعه ای از اطلاعات سودمند و کارگشا درباره راویان و احادیث به صورت فواید متفرقه علم رجال ...

فائق المقال فی الحدیث و الرجال

نویسنده علاوه بر بیان قواعد مهم علم درایه، به معرفی راویان مورد اعتماد پرداخته است.

الرسائل الرجالیة

این مجموعه در قالب رساله هاى مستقل در موضوعات خاص رجالى و علوم وابسته نگارش یافته است.

معجم مصطلحات الرجال و الدرایة

این فرهنگ نامه تمامی الفاظ و تعبیرات اصطلاحی در منابع مهمّ رجال حدیث و درایه شیعه را گرد آورده و ...

توضیح المقال فی علم الرّجال

نویسنده، اصول کلی علم رجال، شامل تعریف، موضوع و فایده، را به خوبی ارائه کرده است.

مبانی رجالی امام خمينی

مقاله حاضر, سعى دارد با توجّه به وسع خود و نيز قلّت بضاعت نگارنده آن, گوشه هايى از مبانى و ...

شهيد ثانی، رجالی بزرگ شيعه

زين الدين بن علی عاملی(م 965) معروف به شهيد ثانی از رجاليان بزرگ شيعه در دوره متأخر است. آرای رجالی ...

روايات بکر بن محمد و مسئلۀ تعارض در باب سيزدهم رجال شيخ طوسی

چند تن از افرادی که در باب سيزدهم رجال شيخ طوسی آمده‌اند، به‌ ظاهر از امامان شيعه روايت نکرده‌اند، در ...

مقايسه ديدگاه‌های رجالی ابن غضائری و نجاشی

ابن غضائری و نجاشی از عالمان رجالی دوران متقدم به شمار می‌آيند که آرايشان در ميان عالمان دوران متأخر تأثير ...

بررسی جايگاه بيوتات روايی در رجال بحرالعلوم

بحث دربارۀ ‌خاندان‌های رجالی و روايی از نکات مهم در حوزۀ علم رجال است؛ بيوتاتی که همواره در نشر و ...

عوامل پنهان خطا در تضعيفات رجالی

تضعيفات رجالی، پرحاشيه‌ترين بخش علم رجال است. جارحان فقط در پاره‌ای از موارد به عوامل تضعيف راويان اشاره کرده‌اند. توجه ...

بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثيقات عامّ رجالی

اين مقاله در صدد است از طريق مطالعۀ کتابخانه‌ای و با روش توصيفی‌ـ تحليلی، به اين پرسش پاسخ دهد که ...

توثیقات عام

راویان (93)

حكم حديث ضعيف

راویان (85)

پيش نيازهاى حديث شناسى

به استثناى شمار اندكى از احاديث كه متواتر و قطعىّ الصدورند ، استناد ساير احاديث به پیامبر(ص) و ...

مقاله علمی رهبرانقلاب بازتألیف و در دانشنامه جهان اسلام منتشر شد

مقاله علمی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره علم رجال در قالب مقاله‌ای دائرة‌المعارفی در مجلد نوزدهم دانشنامه ...

مهم ترین منابع رجالی اهل سنت

مهم ترین منابع رجالی اهل سنت را معرفی کنید.

مهم ترین منابع رجالی شیعه

مهم ترین آثار تدوین شده در علم رجال در میان شیعیان کدامند؟

نیاز به علم رجال

با توجّه به این سخن پیامبر گرامی اسلام(ص) چه نیازی به علم رجال است؟ اعرِضوا حَدیثی علی کتابِ اللّهِ، فإنْ وافَقَهُ ...

معیارهای شیعه شناسی

در برخی منابع اهل سنت، به افراد زیادی نسبت تشیع داده شده است که رد پایی از آنان در کتاب ...

پروژه «درس‌نامه سندشناسی» اجرا می‌شود

دبیر انجمن حدیث حوزه علمیه با اشاره به برنامه‌های این انجمن از اجرای پروژه «درس‌نامه سندشناسی» و برگزاری نشست‌های قرآنی ...

نگاه حوزه بغداد به راويان و آراي رجالي مدرسه حديثي قم

شهرت رویکرد متفاوت دو مدرسه قم و بغداد در تعامل با حدیث و معارف نقلی و معیارهای ایشان در اعتبار ...

نشست علمی رويكردهای رجالی حوزه علميه قم برگزار شد

پایگاه حدیث نت: نشست علمی«رويكردهای رجالی حوزه علميه قم در دوره معاصر» با حضور «سیدعلیرضا حسینی» مؤلف کتاب «مبانی جرح ...

بازشناسي جايگاه رجالي «اسحاق بن عمار»

تمییز مشترکات و توحید مختلفات، از مباحث دامنه‌دار و کلیدی علم رجال است؛ تا آن‌جا که اگر گفته شود قوت ...

پژوهشي در مذهب غياث‌ بن ‌کلّوب البجلي

چکیده شناخت مذهب راویان و آگاهی از وثاقت‌ آن‌ها، به دلیل تأثیرگذاری بر گونه رویارویی با روایات ایشان، از دیرباز مورد ...

مختار ثقفي در گستره آثار رجاليان

ابهام در باره شخصيّت پيچيده مختار، حتي ميان دانشيان شيعه از زمان او تا به حال وجود داشته است. در ...

نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفي

جابر بن يزيد جعفي (حدود ۵۰ - ۱۲۸ق) از اصحاب نامدار و مورد وثوق امام باقر و امام صادق عليهما ...

منابع غير مستقيم فن رجال؛ گونه‌ها و کاربردها از نگاه علامه شوشتري در قاموس الرجال

مهم‌ترين ابزارهاي پژوهش در علم رجال، آشنايي و شناخت منابع اين علم است. از نگاه محمدتقي شوشتري در قاموس الرجال ...

آشنايي با طريق شيخ طوسي و نقش کاربردي آن

فهرست نجّاشي و فهرست شيخ طوسي از گنجينه‌هاي گران‌بهايي است که اطّلاعات ذي‌قيمتي از اصول و مصنّفات شيعه و مکتوبات ...

اَباصَلت، ره‌يافته‌ي خراسان

عبد‌السّلام‌ بن صالح مشهور به أباصلت هروي از راويان مشهور و ياران امام رضا عليه السلام است. زندگي وي، نوع ...

معيار توثيق و تضعيف نزد رجاليون عامّه‏

چكيده : نگارنده در اين گفتار، مبانى توثيق و تضعيف راويان در كتابهاى حديثى اهل تسنن را نقد و بررسى ...

نقد سندي احاديث در الميزان در بوتة آزمايش

مفسر الميزان از جمله مفسراني است كه به رغم سبك غير نقلي‌اش در تفسير به روايات توجهي ويژه دارد. از ...

کاوشي در شناخت رجالي « ثابت بن دينار ابوحمزه ثمالي »

ثابت بن دينار ابوحمزه ثمالي أبوصفيه (م۱۵۰ق)» بي شکّ، يکي از بزرگ‌ترين راويان احاديث تربيتي، اخلاقي و دعايي در تاريخ ...

شرطة الخميس و ارزش حديث‌شناختي آن

از روزگاري كه نصر بن مزاحم منقري(م۲۱۲ق/۸۲۷م) وقعة صفين و ابن سعد(م۲۳۰ق/ ۸۴۵م) الطبقات را نوشته‌اند تا به امروز، همواره ...

نقدي بر روش‌شناسي عالمان اخباري شيعه در دانش رجال

در كتاب‌هاي رجال و اصول معمولاً به اخباريان چنين نسبت داده مي‌شود كه با علم رجال مخالف‌اند. در اين مقاله ...

بررسي اصل رجالي « وثاقت رجال کتاب نوادر الحکمه »

محمّد بن احمد بن يحيي از اساتيد حديث در قرن سوم هجري است. وي کتابي به‌نام «نوادر الحکمه» داشت که ...

بررسی شخصیت رجالی ابن عقده و واکاوای مذهب او در کتب تاریخی

ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده، از جمله رجالیون برجسته و مشهور شیعی به شمار می‌آید که همچنان ...

مشايخ اجازه در اسناد الکافي

با توجه به شيوع كتابت و نقش اساسي آن در حفظ و ضبط حديث شيعه و انتقال آن به نسل‌هاي ...

علي بن محمد نوفلي و کتاب الاخبار او

علي بن محمد نوفلي از مورخان شيعي و از اصحاب امام هادي(عليه السلام) بوده است. در اين نوشتار، پس از ...

دفاع از هشام بن حکم

هشام بن حکم – که از اصحاب امام صادق عليه السلام و پايه‌گذاران علم کلام به شمار مي‌رود- ، به ...

بررسی و ارزیابی دو اصطلاح «مقارَب الحدیث» و «مقارِب الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

حدیث به طور متعارف، دربردارنده دو عنصر اساسی متن و سند است. برای بررسی و نقد حدیث، دو راه پیش ...

انتشار کتاب بازشناسى منابع اصلى رجال شيعه

راوی: کتاب «بازشناسى منابع اصلى رجال شيعه »، اثر محمد كاظم رحمان‏ ستايش و محمدرضا جديدى ‏نژاد، از سوی پژوهشکده ...

انتشار کتاب الضُعفاء من رجال الحدیث

کتاب«الضُعفاء من رجال الحدیث»، اثر حسین ساعدی ، از سوی پژوهشکده علوم و معارف حدیث منتشر شد.

انتشار کتاب « الرجال »

​راوی : كتاب «الرّجال» ، اثر محمّد بن حسن عاملى (شيخ حرّ عاملى) صاحب «وسائل الشيعة» (1033 - 1104)، با ...

كتاب «رجال‌ الاشعريين من‌المحدثين و اصحاب‌الائمه(ع)» منتشر شد

كتاب«رجال‌الاشعريين من‌المحدثين و اصحاب‌الائمه(ع)» نوشته «جعفر‌المهاجر»، از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

انتشار کتاب « آشنایی با کتب رجالی شیعه »

​راوی: کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه»، اثر محمد کاظم رحمان‌ستایش، از سوی دانشکده علوم حدیث با همکاری سازمان مطالعه ...

گروه رجال چهار عنوان كتاب جدید را منتشر می كند

مدیر گروه رجال پژوهشكدۀ علوم و معارف حدیث، از تالیف و انتشار چهارعنوان كتاب پژوهشی جدید این گروه خبر داد. ...

تشریح پژوهش های گروه رجال پژوهشكدۀ علوم و معارف حدیث

مدیر گروه رجال پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، مجموعه فعالیت های گروه رجال را در سه محور تشریح کرد.

معرفی توصيفی كتاب«بازشناسی منابع اصلی رجال شيعه » در ماهنامه «كتاب ماه دين»

راوی به نقل از گروه انديشه و علم : ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی كتاب «كتاب ماه ...

«الاُسُس الحدیثیّة و الرّجالیّة عند العلّامة الشیخ محمد تقي المجلسي» منتشر شد

کتاب«الاُسُس الحدیثیّة و الرّجالیّة»، اثر آقایان محمدرضا جدیدی نژاد و عبد الهادی مسعودی ، از سوی پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث مؤسسۀ ...

دانش رجال

تعریفی از دانش رجال ارائه نمایید؟

بررسي ديدگاه‌‌هاي رجالي اهل سنت درباره جابر جعفي

جابر بن يزيد جعفي از اصحاب نامدار و مورد وثوق امام باقر و امام صادق عليهما السلام و از دانشمندان ...

فى ذكرعدّة رجال اختلفت فى تميّزهم بتعيين الأسامى أوالألقاب أو..

در ميان رجال اسناد روايات كتاب الكافى به نام هايى برمى خوريم كه مقصود از آنها به درستى معلوم نيست ...

فى محمّد بن إسماعيل، الراوى عن الفضل النبيل

اين نوشتار دراز دامن به بيان مراد از محمّد بن اسماعيل مذكور در اسناد روايات كتاب الكافى پرداخته و در ...

ترجمة محمّد بن إسماعيل

در ميان رجال اسناد روايات كتاب الكافى به نام هايى برمى خوريم كه مقصود از آنها به درستى معلوم نيست ...

محمد بن إسماعيل

در ميان رجال اسناد روايات كتاب الكافى به نام هايى برمى خوريم كه مقصود از آنها به درستى معلوم نيست ...

بازشناسى يك راوى: اسماعيل بن ابى‏ زياد سكونی

احاديث راويان اهل سنّت به نقل از ائمه شيعه و حجيت آن، از جمله موضوعات پراهميت علم درايه و فقه ...

نظريه تعويض از ديدگاه شهيد صدر( (ق:2)

از آنجا که شيخ طوسي و نجاشي، از يک طبقه از راويان هستند و با هم در بغداد بوده‌اند، بنا ...

رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيل

محمّد بن يعقوب کليني در کتاب شريف الکافي، حدود هزار روايت را از طريق محمّد بن اسماعيل نقل مي‌کند. بخش ...

شناسايى يك راوى مشترك

راويانى با اسامى مشترك همواره در بين سند احاديث شيعه و اهل سنت يافت مى شوند؛ اما اين كه كدام ...

روش نجاشى در نقد رجال

احمد بن على نجاشى (م۴۵۰ق) از صاحب نامان دانش رجال و پديدآورنده يكى از نخستين و مهم ترين آثار رجالى ...

ديدگاه‏هاى نوين شهيد صدر در باب دو دانش دراية الحديث و رجال

در طول تاريخ تشيع ، علما و دانشمندانى به منصه ظهور رسيده اند كه با تحولات و ابتكارات شگفت انگيز ...

بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنان

نام محمّد بن سنان، در کتب حديثي فراوان آمده است؛ ولي درباره توثيق يا تضعيف وي، بين علماي رجال، اختلاف ...

انتشار کتاب نقش دانش رجال در تفسیر

«نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنی»، اثر دكتر علی‌اكبر كلانتری ارسنجانی ، از سوى مركز فرهنگ و معارف ...

داوري در باب تعارض آراي نجاشي و دیگر رجال شناسان متقدم شیعه

تعارض آراى رجال شناسان درباره راويان احاديث ، از جمله مباحث مطرح در كتابهاى رجالى و اصولى است . آنان ...

اجازات فخر المحققين

در دفتر نهم ميراث حديث شيعه به معرفى برخى از شاگردان و اجازات علامه حلى پرداختيم . تشويق برخى از ...

جریان‌شناسی غلو و غالیان در رجال نجاشی

پدیدۀ غلو و غالی‌گری از جمله پدیده‌هایی است که از دیرباز به عنوان آسیبی جدی و ویرانگر، پیکره و جوهرۀ ...

بررسى اعتبار كتب اربعه از ديدگاه آيت الله نمازى شاهرودى

آيت اللّه حاج شيخ على نمازى شاهرودى (۱۳۳۳ - ۱۴۰۵) دركتاب «الاعلام الهادية الرفيعة فى اعتبار الكتب الاربعة»، مطالبى مبسوط ...

لزوم ارزيابى سندى احاديث كافى بااستفاده از دروس آيت الله شبيري

شناخت دين بدون رجوع به احاديث اهل بيت عليه السلام امكان پذير نيست و احاديث را بايد از منابع آنها ...

راوي كتاب سليم بن قيس بر ترازو

يگانه راوى «كتاب سليم به قيس»، ابان بن ابى عياش است. براى بررسى و نقد هر كتاب، دو راه پيش ...

درنگی در شخصيت حديثي جابر بن يزيد جعفي

اصول أربعمأة در پديدارى و طراحىِ هندسه كتب نخستين حديث، تأثيرى هويدا و محورى داشته است و بسيار طبيعى است ...

ابراهيم بن هاشم كوفی

شناخت اسوه هاى علم و ايمان مى تواند ما را در پيمودن مسير پيش رو, يارى دهد, حقايق بى شمارى ...

شرح طرق الشيخ الطوسي

استرآبادى دراين رساله براى سهولت مراجعه به كتاب تهذيب الأحكام شيخ طوسى و ديگر كتاب هاى روايى شيخ طوسى، مشيخه ...

محمد بن ابی عمير

كنيه محمد بن ابى عمير«ابو احمد» و نام پدرش «زياد بن عيسى» است، ليكن بيش تر از وى به همراه ...